Hoppa till innehållet

För föräldrarna

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna.

  • Direktionerna för skolorna och gymnasierna är underställda svenska respektive finska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning och de har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.
  • Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga arbetstiderna. Direktionen godkänner ordningsregler eller ger andra ordningsbestämmelser.

Föräldrarna får bekanta sig med varandra genom olika tillställningar som ordnas av skolan eller föräldrarna. I skolan verkar också en föräldraförening med sektioner för de olika enheterna. Föräldraföreningen stödjer skolans verksamhet.

Skolan informerar kontinuerligt hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas föräldrarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

En regelbunden kontakt och ett gott samarbete mellan skolan och hemmen är av stor vikt och stöder elevens arbete och trivsel i skolan.

Utvecklingssamtal med elever och föräldrar hålls minst en gång per läsår i årskurs 1-9.

Information till hemmen om verksamheten i Hoplaxskolan sker genom:

  • Läsårsinfoblad
  • Informationsblad
  • Wilma, anslagstavlan och personliga meddelanden
  • Föräldrakvällar
  • Telefon och e-post
25.02.2021 08:42