Suoraan sisältöön

Lov och arbetstider

Svenska sektionen beslutade fastställa loven och arbetstiderna läsåret 2020-2021 

i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors enligt följande:

Svenska grundskolor och gymnasier

Höstterminen  18.8.2020 (ti) – 22.12.2020 (ti)
Höstlovet   15.10.2020 (to) – 16.10. 2020 (fre) 
Jullovet    23.12.2020 (ons) – 6.1.2021 (ons)
Vårterminen  7.1.2021 (to) – 5.6.2021 (lö)
Sportlovet  22.2.2021 (må) – 26.2.2021(fre)

 

 

        11.06.2020 11:44