Suoraan sisältöön

Aktuellt

Angående anmälan till skolan inför hösten 2020

För de blivande ettorna i det här området är det alltså Hoplaxskolan som är närskola. Eleverna anvisas sedan en skolplats i något av de fyra skolhusen där de lägre årskurserna finns, så att skolresan är så säker och kort som möjligt.

Barnet kan anmälas till närskolan (= Hoplaxskolan) elektroniskt. De koder som behövs framgår av meddelandet om läroplikt. I den elektroniska blanketten kan ni under rubriken ”Andra önskemål” ange vilket skolhus ni önskar att barnet ska gå i. Alternativt kan ni anmäla ert barn genom att på torsdag 23.1.2020 kl. 8–10 eller kl. 17–19 besöka det skolhus ni önskar att barnet ska gå i.

Efter anmälningsdagen fattar rektorn beslut om antagningen till den enhetliga grundskolan. Beslutet fattas senast inom mars. Samtidigt meddelar rektorn i vilket skolhus barnet ska gå.

Närmare upplysningar:
Rektor Pia Silvander, tfn 09 310 80952


Anmälan till åk 7


Hur sker övergången till sjuan i Hoplaxskolan?
Vad kan vara bra att tänka på?
Vilka förändringar i studierna kommer det att bli nästa läsår?


Välkommen på informationstillfälle om studier i åk 7-9
torsdagen den 16 januari kl. 18:00 till Hoplaxskolan, Solnavägen 18-20.


Tillfället hålls i matsalen och ingången sker via skolgården.

Själva anmälningen till sjuan äger rum den 29 januari kl. 15 - 19 i sexornas korridor,


Med vänlig hälsning
Pia Silvander
10.01.2020 09:00