Hoppa till innehållet

Aktuellt

Anmälning till årskurs 1

Anmälningen till skolan sker huvudsakligen elektroniskt den 9-29 januari 2023 genome e-tjänsten Asti på adressen asti.hel.fi. 
Du kan också läsa mer om den elektroniska anmälan här: Elektronisk anmälan.

I vissa fall måste anmälan göras genom ett besök i skolan. Detta gäller exempelvis om barnet ska börja grundskolan ett år före eller efter att läroplikten börjat gälla, om du vill byta den svenska närskola som anges i meddelandet om läroplikt till en finsk närskola eller tvärtom eller om barnet är i behov av särskilt stöd. Läs mer om anmälan i skolan.

Anmälan i skolan görs den 25 januari 2023 kl. 8.00–10.00 

Om barnet får förskoleundervisning i en privat eller statlig skola och fortsätter i denna skola i årskurs 1 på hösten, ombeds vårdnadshavaren underrätta rektorn i den närskola som nämns i meddelandet om läroplikt.

Om du ansöker om en plats för ditt barn i en annan skola än den anvisade närskolan ska du anmäla barnet i den skola du söker till den 25 januari 2023 kl 8.00 -10.00 Om barnet antas till en annan skola än närskolan, har han eller hon inte längre en ovillkorlig rätt till en plats i sin närskola.

Till skolan anmäler man sig elektroniskt eller genom att besöka skolan.

Närmare upplysningar:
Rektor Pia Silvander, tfn 09 310 80952


Anmälan till årskurs 7


Anmälan till årskurs 7 sker via en pappersblankett som delas ut åt alla nuvarande sexor av klassläraren. Dessutom får alla elever en blankett för val av valfria ämnen. Eftersom dessa varierar mellan skolorna bör ni kontrollera att ert barn har blanketten för den skola hen ämnar gå i läsåret 2023-24.

Dessa blanketter fylls i av eleven tillsammans med vårdnadshavarna och lämnas in till klassläraren senast den 27  januari.Informationstillfälle onsdagen den 18 januari 2023 kl. 18 för vårdnadshavare med barn i årskurs 6

Mötet ordnas i gymnastiksalen på Solnavägen 18-20


Med vänlig hälsning
Pia Silvander, tfn 09 310 80952


Utvidgad läroplikt

För dem som nu går i årskurs nio fortsätter läroplikten hösten 2023  

Ansökan till andra stadiet sker i den gemensamma ansökan 21.2–21.3.2023  
09.01.2023 14:01