Hoppa till innehållet

Hoplaxskolan

Solnavägen 18-20
00330 Helsingfors
PB 33301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 80954
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Haga-enheten 1-5

Stormyrvägen 22
00320 Helsingfors
PB 32301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Kårböle-enheten 1-5

Sorolavägen 2
00420 Helsingfors
PB 42301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Munksnäs-enheten 0-5

Locklaisvägen 9
00330 Helsingfors
PB 33302, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Sockenbacka-enheten 1-2

Kånalavägen 13 B
00370 Helsingfors
PB 37301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de övriga tre i Haga, Kårböle och Sockenbacka. Hoplaxskolan har inlett sin verksamhet 1.8.2014, men enheterna har redan tidigare haft ett tätt samarbete under många år.


Välkommen till skolan tisdagen den 18 augusti.

Eleverna i träffar sin klasslärare/klassföreståndare på den egna skolgården.

Första skoldagens tidtabeller är enligt följande: 

Munksnäsenhetens förskola klockan 9.00 - 12.30

Samtliga elever i åk 1-5 klockan 9.00 – 12.30

Åk 6-7 klockan 9.00 – 13.00

Åk 8-9 klockan 10.00 – 13.15Angående anmälan till skolan inför hösten 2020

För de blivande ettorna i det här området är det Hoplaxskolan som är närskola. Eleverna anvisas sedan en skolplats i något av de fyra skolhusen där de lägre årskurserna finns, så att skolresan är så säker och kort som möjligt. Läs mer.

Lov- och arbetstider läsåret 2020-2021

Svenska grundskolor och gymnasier

Höstterminen  18.8.2020 (ti) – 22.12.2020 (ti)
Höstlovet   15.10.2020 (to) – 16.10. 2020 (fre) 
Jullovet    23.12.2020 (ons) – 6.1.2021 (ons)
Vårterminen  7.1.2021 (to) – 5.6.2021 (lö)
Sportlovet  22.2.2021 (må) – 26.2.2021(fre)


www.hoplax.edu.hel.fi 
Rektor Pia Silvander 
Närmare kontaktinformation 
06.08.2020 15:15