Hoppa till innehållet

Hoplaxskolan

Solnavägen 18-20
00330 Helsingfors
PB 33301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 80954
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Haga-enheten 1-5

Stormyrvägen 22
00320 Helsingfors
PB 32301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Kårböle-enheten 1-5

Sorolavägen 2
00420 Helsingfors
PB 42301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Munksnäs-enheten 0-5

Locklaisvägen 9
00330 Helsingfors
PB 33302, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Sockenbacka-enheten 1-2

Kånalavägen 13 B
00370 Helsingfors
PB 37301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de övriga tre i Haga, Kårböle och Sockenbacka. Hoplaxskolan har inlett sin verksamhet 1.8.2014, men enheterna har redan tidigare haft ett tätt samarbete under många år.


Angående anmälan till skolan

Läs mera under Aktuellt




Lov- och arbetstider läsåret 2020-2021

Svenska grundskolor och gymnasier

Höstterminen  18.8.2020 (ti) – 22.12.2020 (ti)
Höstlovet        15.10.2020 (to) – 16.10. 2020 (fre) 
Jullovet           23.12.2020 (ons) – 6.1.2021 (ons)
Vårterminen   7.1.2021 (to) – 5.6.2021 (lö)
Sportlovet       22.2.2021 (må) – 26.2.2021(fre)


Lov- och arbetstider läsåret 2021-2022

Svenska sektionen beslutade fastställa loven och arbetstiderna läsåret
2021–2022 i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors
enligt följande:


Höstterminen 16.8.2021 (mån) - 22.12.2021 (ons)
Höstlovet       21.10.2021 (tor) - 22.10.2021 (fre)
Jullovet          23.12.2021 (tor) - 9.1.2022 (sön)
Vårterminen  10.1.2022 (mån) - 4.6.2022 (lör)
Sportlovet      21.2.2022 (mån) - 25.2.2022 (fre)



www.hoplax.edu.hel.fi 
Rektor Pia Silvander 
Närmare kontaktinformation 




15.01.2021 11:18