Hoppa till innehållet

Hoplaxskolan

Solnavägen 18-20
00330 Helsingfors
PB 33301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 80954
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Haga-enheten 1-5

Stormyrvägen 22
00320 Helsingfors
PB 32301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Kårböle-enheten 1-5

Sorolavägen 2
00420 Helsingfors
PB 42301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Munksnäs-enheten 1-5

Locklaisvägen 9
00330 Helsingfors
PB 33302, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan: Sockenbacka-enheten 1-2

Kånalavägen 13 B
00370 Helsingfors
PB 37301, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 86678
Visa på kartan

Hoplaxskolan

Hoplaxskolan är en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1-9 och förskola. Skolan har verksamhet på fem olika adresser i västra Helsingfors. Två av enheterna ligger i Munksnäs och de övriga tre i Haga, Kårböle och Sockenbacka. Hoplaxskolan har inlett sin verksamhet 1.8.2014, men enheterna har redan tidigare haft ett tätt samarbete under många år.


Angående anmälan till skolan

Läs mera under Aktuellt


Läsåret 2021-2022

Läsåret börjar måndagen den 16 augusti enligt nedanstående tidtabell:

Samtliga elever i årskurserna 1-7 kl. 9.00 på enhetens skolgård
Elever i årskurs 8 och 9 kl. 10.00 på enhetens skolgård.

Den första skoldagen pågår till ca kl.13, från och med tisdag 17.8 följer vi schemat.

Vi vill poängtera att på grund av rådande omständigheter i samhället önskar vi att utomstående inte vistas i skolhusen och vi ber er undvika att komma på skolgården.
Lov- och arbetstider läsåret 2021-2022

Svenska sektionen beslutade fastställa loven och arbetstiderna läsåret
2021–2022 i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors
enligt följande:


Höstterminen 16.8.2021 (mån) - 22.12.2021 (ons)
Höstlovet       21.10.2021 (tor) - 22.10.2021 (fre)
Jullovet          23.12.2021 (tor) - 9.1.2022 (sön)
Vårterminen  10.1.2022 (mån) - 4.6.2022 (lör)
Sportlovet      21.2.2022 (mån) - 25.2.2022 (fre)www.hoplax.edu.hel.fi 
Rektor Pia Silvander 
Närmare kontaktinformation 
05.08.2021 11:09