Hoppa till innehållet

Flexibel grundläggande utbildning (flexklass)

Vår skola erbjuder flexibel grundläggande utbildning i så kallad flexklass.

Den flexibla grundläggande utbildningen är avsedd för ungdomar som riskerar att tappa skolmotivationen och avbryta sin skolgång. Syftet är att med hjälp av aktiva och arbetsinriktade studier förebygga sådana avhopp. Målet för verksamheten i en flexklass är att utveckla ungdomarnas studiefärdigheter och förmåga att få balans i livet samt att hjälpa dem att slutföra grundskolan och uppmuntra dem att söka och hitta en studieplats för vidarestudier på andra stadiet.

I flexklassen studerar eleverna både i skolan och på arbetsplatser, inlärning i arbete. I skolan går eleven framåt i studierna i egen takt i små grupper. Studierna omfattar också utflykter och studiebesök. I klassen arbetar utöver läraren också en skolassistent.

Ansökan om plats i flexklassen

Ansökan till flexklassen kan göras under hela läsåret.

Elever som är minst 14 år, går i årskurserna 7–9 kan söka till flexklassen.

Sökanden fyller i en ansökningsblankett till vilken fogas en rekommendation av elevvårdspersonalen. Sökandena kallas till intervju.

Sektorn för fostran och utbildning beslutar vilka elever som antas.

Närmare information kan du få t.ex. av din egen skolas skolkurator, flexklassläraren och skolans rektor.

Kontaktinformation:
Skolkurator: Nina Mikander
Flexklasslärare: Oscar Karlsson
Rektor: Ann-Britt Bonns22.09.2020 16:18