Hoppa till innehållet

Undervisning

Den grundläggande utbildningen har förutom uppdraget att undervisa och fostra också ett samhälleligt uppdrag, ett kulturellt uppdrag och ett framtidsuppdrag.

Den grundläggande utbildningen i Helsingfors främjar jämlikhet, likabehandling och rättvisa. Den grundläggande utbildningen genomförs enligt principen om inkludering. Utbildningen ska vara tillgänglig och fri från hinder och möjliggöra god inlärning för samtliga elever.

Den grundläggande utbildningens kulturella uppdrag är att främja mångsidig kulturell kompetens samt att stödja eleverna att forma egna kulturella identiteter och egna kulturella kapital.

Undervisningen ska främja delaktighet och en hållbar livsstil samt stödja elevernas utveckling till medlemmar i ett demokratiskt samhälle. Den ska ge eleverna en positiv identitet som människor, lärande individer och samhällsmedlemmar03.06.2016 13:06

Interna verktyg

Opehuone

Aula

Wilma