Hoppa till innehållet

Lärarna

Norsen-enheten

Andersen Kjell (KA) klasslärare
Anttila Tuomas (AnT) religion
Björkas Carolina matematik, fysik, KF 9c
Blomfelt Kati (BlK) finska
Blomstedt Minna (BlM) matematik och kemi, KF 8c
Borgström Malin (BoM) svenska och litteratur, KF 8h
Dahlström Rikhard (DaR) ortodox religion
Enlund Melvalan (EnM) matematik, kemi, KF 8b
Enkvist Sofia (EnS) engelska, tyska
Ervola Elsi (ErE) gymnastik
Gustafsson Jolanta (GuJ) matematik, fysik, KF 8b
Hagelin Niklas (HaN) matematik, fysik, KF 7b
Harcke Victoria (VH) klasslärare 5B
Harhio Riitta (HaR) huslig ekonomi
Holm Milla (HoM ) finska, KF 7h
Höglund Kenneth (HöK) matematik, fysik
Jansson Maria (JaM) elevhandledning
Johansson Anna (JoA) speciallärare
Jyry Rasmus (JyR) gymnastik
Kararic Izet (KaI) slöjd, KF 8d
Karlsson Oscar (KaO) specialklasslärare
Kiuru Laura (KiL) musik
Koskinen Edit (EK) klasslärare 6C
Lillqvist Fredrika (LiF) specialklasslärare åk 9
Lillqvist Sandra (LiS) livsåskådning, historia, KF 8h
Lillrank Anja (LA) biologi, geografi, KF 9i
Lindebäck Pamela (LiP) svenska och litteratur, KF 8i
Linko Heidi (LiH), matematik, kemi, KF 8a
Lundberg Mia (LuM), specialklasslärare, åk 7 och 8
Långvik-Bucher Katja (LåK), engelska, franska, finska
Mikander Nina (MiN) kurator
Mäkinen Jonas (MäJ) speciallärare
Nyholm Christian (NyC) resurs
Nylund Markus (NyM) historia, samhällslära, KF 9d
Nyström Salli (NyS) finska, KF 9j
Olin Jessica (JeO) klasslärare 5A
Packalén Emilia (EP) klasslärare 6A
Pitkäniemi Marko (PiM) katolsk religion
Qvarnström Linda (QvL) huslig ekonomi
Rautiainen Ann-Christin (RaA) speciallärare
Ruth Julia (RuJ) hälsokunskap, biologi
Sandström Mona (MS) klasslärare 6B
Siffrén Carola (SiC) svenska och litteratur
Sjögren Pontus (SjP) geografi, engelska, historia, KF 7i
Snellman Mika (SnM) engelska, KF 9g
Ströömi Eerika (StE) spanska
Sundman Lilli (SuL) kemi, fysik, KF 9k
Törnqvist Jessica (TöJ) svenska och litteratur
Wallenius Petter (WaP) historia, samhällslära, KF 9a
Westerholm Linn (WeL) klasslärare 5C, gymnastik åk 7
Westerlund-Ascencão Päivi (WeP) svenska och litteratur, engelska, KF 7d
Westman Kristian (WeK) biologi, geografi, KF 8g
Öhman-Rintamäki Margareta (ÖrM) resurs


Cygnaeus-enheten

Ahonen Kristian (KrA) ortodox religion
Andersen Kjell (KA) slöjd
Bonns Jennifer (JB) 1-2C
Cockerell Emelie (EC) 3-4C
Engström-Paersch Helena (HEP) 1-2D
Enkvist Sofia (EnS) tyska
Forsman-Pihl Anne-Marie (AMFP) speciallärare
Frankenhaeuser Andrea (AF) 3-4E
Gnomblerou Jessica (JG) 1-2A
Grönqvist Vanessa (VG) 3-4D
Meyer Robert (RoM) 3-4B
Olin Niklas (NO) 1-2E
Pitkäniemi Marko (MP) katolsk religion
Rantala Katja (KR) 1-2B
von Hertzen Frida (FH) 3-4A
Östberg Märta (MÖ) timlärare


Kronohagen-enheten

Andersen Kjell (KA) slöjd
Enkvist Sofia (EnS) tyska
Fagerstedt Marika (MF) klass 2
Grans Heidi (HG) klass 3
Karlsson Weckman Gunilla (GKW) klass 4
Mäkinen Jonas (MäJ) speciallärare
Oksanen Janek (JO) klass 1
Östberg Märta (MÖ) timlärare
22.11.2021 10:09