Suoraan sisältöön

Lärarna

NORSEN-ENHETEN

Andersen Kjell (KA) klasslärare (bildkonst, teknisk slöjd)
Anttila Tuomas (AnT) religion
Björkas Carolina matematik, fysik, KF 7c
Blomander Linda (BlL) elevhandledning
Blomfelt Kati (BlK) finska, franska, KF 8i
Blomstedt Minna (BlM) matematik och kemi, KF 9a
Bonns Ann-Britt (BoA) rektor
Borgström Malin (BoM) svenska och litteratur, KF 9h
Donner Oleg (DoO) bildkonst
Enlund Melvalan (EnM) matematik, kemi
Fabritius Ilse (FaI) specialklasslärare
Frisk Stephanie (SF) klasslärare 5C, biologi
Gustafsson Jolanta (GuJ) matematik, fysik, KF 8a
Hagelin Niklas (HaN) matematik, fysik, KF 8h
Harcke Victoria (VH) klasslärare 5B
Harhio Riitta (HaR) huslig ekonomi, hälsokunskap
Holm Milla (HoM ) finska, KF 8b
Höglund Kenneth (HöK) matematik, fysik
Johansson Anna (JoA) speciallärare
Jyry Rasmus (JyR) gymnastik, KF 8c
Jönsson Mikael (JöM) specialklasslärare
Kararic Izet (KaI) slöjd
Kihlman Viveca (KiV) specialklasslärare, flex
Kiuru Laura (KiL) musik
Kuusela Malin (KuM) textilslöjd, KF 8g
Lillqvist Sandra (LiS) livsåskådning, historia
Lillrank Anja (LiA) biologi, geografi, KF 7i
Lindebäck Pamela (LiP) svenska och litteratur
Lindqvist Clara (LiC) biträdande rektor
Miettinen Katariina (MiK) huslig ekonomi
Mikander Nina (MiN) kurator
Mustonen Jari (MuJ) ortodox religion
Mäkelä Patrik (MäP) klasslärare 6C
Mäki-Ullakko Erica (MäE) gymnastik, KF 9d
Nyholm Christian (NyC) specialklasslärare
Nylund Markus (NyM) historia, samhällslära, KF 7d
Nyström Salli (NyS) finska, KF 7j
Packalén Emilia (EP) klasslärare 6A
Pitkäniemi Marko (PiM) katolsk religion
Renlund Lina-Katrin (ReL) gymnastik, hälsokunskap
Ruth Julia (RuJ) elevhandledning, hälsokunskap
Sandström Mona (MS) klasslärare 6B
Siffrén Carola (SiC) bildkonst, svenska och litteratur, ryska
Silin Isabelle (SiI) engelska, tyska, KF 9c
Snellman Mika (SnM) engelska, KF 7g
Stenbock-Leppänen Gunilla (StG) spanska
Sundman Lilli (SuL) kemi, fysik, KF 7k
Syrjä Johanna (SyJ) franska, engelska, finska, KF 9g
Tuliainen Anna (AT) klasslärare 5A
Törnqvist Jessica (TöJ) svenska och litteratur
Virtanen Ann-Marie (ViA) speciallärare
Wallenius Petter (WaP) historia, samhällslära, KF 7a
Westerlund Päivi (WeP) svenska och litteratur, engelska, KF 8d
Westman Kristian (WeK) biologi, geografi, KF 9b
Äikäs Pia (ÄiP) engelska, tyska, KF 7b
Öhman-Rintamäki Margareta (ÖrM) svenska och litteratur


CYGNAEUS-ENHETEN

Andersen Kjell (KA) teknisk slöjd
Andersson Maria (MA) 1-2A
Bonns Jennifer (JB) 1-2 C
Engström-Paersch Helena (HEP) klasslärare
Forsman-Pihl Anne-Marie (AMFP) speciallärare
Frankenhaeuser Andrea (AF) 3-4E
Gnomblerou Jessica (JG) 3-4C
Grönqvist Vanessa (VG) 1-2D
Kuusela Malin (KuM) textilslöjd
Lehikoinen Minna (ML) 3-4A
Mellberg Rasmus (RM) musik
Meyer Robert (RoM) 3-4B
Mustonen Jari (MuJ) ortodox religion
Olin Jessica (JeO) 3-4D
Olin Niklas (NO) 1-2E
Pitkäniemi Marko (MP) katolsk religion
Siebrand Alexander (AS) 1-2B
Östberg Märta (MÖ) timlärare


KRONOHAGEN-ENHETEN

Andersen Kjell (KA) bildkonst, teknisk slöjd
Fagerstedt Marika (MF) åk 2
Forsman-Pihl Anne-Marie (AMFP) speciallärare
Grans Heidi (HG) åk 1
Oksanen Janek (JO) åk 3-4
DELA
30.03.2020 11:57