Suoraan sisältöön

Aktuellt


[19.12.2019] Angående anmälan till skolan inför hösten 2020

Barnet kan anmälas till närskolan (= Grundskolan Norsen) elektroniskt. De koder som behövs framgår av meddelandet om läroplikt. I den elektroniska blanketten kan ni under rubriken ”Andra önskemål” ange vilket skolhus ni önskar att barnet ska gå i. Alternativt kan ni anmäla ert barn genom att på torsdag 23.1.2020 kl. 8–10 eller kl. 17–19 besöka det skolhus ni önskar att barnet ska gå i.

Efter anmälningsdagen fattar rektorn beslut om antagningen till den enhetliga grundskolan. Beslutet fattas inom mars. Samtidigt meddelar rektorn i vilket skolhus barnet ska gå.

Närmare upplysningar: Rektor Ann-Britt Bonns, tfn 09 310 86564 och biträdande rektor Clara Lindqvist, tfn 09 310 82584.


[13.8.2019] Morgonverksamhet

Morgonverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas i stadens grundskolor eller lekparker som ligger nära skolan. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Något morgonmål serveras inte, men barnen kan ha med sig något att äta.

Så här meddelar du behovet om morgonverksamhet:

Du anmäler ditt barn till morgonverksamheten via Wilma. Välj fliken Ansökningar och beslut i huvudmenyn > Gör ny ansökan > Anmälan till morgonverksamhet hösten 2019. Fyll i uppgifterna > Spara uppgifterna.

Något beslut om morgonverksamhet fattas inte, utan det räcker med anmälningen. Skolan meddelar hur verksamheten arrangeras.

I Cygnaeus-enheten kommer morgonverksamheten att ordnas i skolan varje dag mellan kl. 8.15 till 9.00 med början 14.8.2019. Verksamheten är för alla elever i årskurs 1-2.

Om man inte kan anmäla sig via Wilma, så maila biträdande rektor Clara Lindqvist, clara.lindqvist@hel.fi. 
DELA
30.03.2020 12:03