Hoppa till innehållet

Aktuellt

Information till blivande årskurs 1 läsåret 2022-2023

För de blivande ettorna i området är det Grundskolan Norsen som är närskola. Eleverna anvisas vid antagning en skolplats i något av de två skolhusen; Cygnaeus- eller Kronohagen-enheten där årskurserna 1–4 finns, så att skolresan är så säker och kort som möjligt.

Närmare information om skolanmälan samt viktiga datum hittar ni här.

Då elevantagningsbeslutet skickats ut i mars 2022, meddelar skolan om informationsmöten samt eventuella besöksdagar i skolenheten.

Vidare upplysningar: rektor Ann-Britt Bonns, tfn 09 310 86564 och biträdande rektor Clara Lindqvist, tfn 09 310 82584.


Anmälan till årskurs 7 läsåret 2022-2023

Information om antagning till årskurs 7 och viktiga datum hittar ni här.

Mera information och blanketter för ansökan delas ut i skolan av elevernas klasslärare i årskurs 6. I januari 2022 skickas det ut en inbjudan till mötet 20.1.


Wilma

Skolan informerar om sina interna aktuella händelser via Wilma.


Morgonverksamhet

Morgonverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas i stadens grundskolor eller lekparker som ligger nära skolan. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Något morgonmål serveras inte, men barnen kan ha med sig något att äta.

Så här meddelar du behovet om morgonverksamhet:

Du anmäler ditt barn till morgonverksamheten via Wilma. Välj fliken Ansökningar och beslut i huvudmenyn > Gör ny ansökan > Anmälan till morgonverksamhet våren 2022. Fyll i uppgifterna noggrant > Spara uppgifterna.

Något beslut om morgonverksamhet fattas inte, utan det räcker med anmälningen. Skolan meddelar hur verksamheten arrangeras.

I Cygnaeus-enheten kommer morgonverksamheten att ordnas i skolan varje dag mellan kl. 8.15 till 9.00 med början 17.8.2021. Verksamheten är för alla elever i årskurs 1-2.

Om man inte kan anmäla sig via Wilma, så maila biträdande rektor Clara Lindqvist, clara.lindqvist@hel.fi. 

11.01.2022 14:34