Suoraan sisältöön

Grundskolan Norsen

Grundskolan Norsen är en enhetlig grundskola med årskurserna 1-9. Skolan har verksamhet i tre skolhus. På huvudadressen Unionsgatan 2 verkar årskurserna 5–9, i Cygnaeus-enheten på Sjömansgatan 9 verkar årskurserna 1–4 och förskolan och i Kronohagen-enheten på Gengatan 7 verkar årskurserna 1–4 och förskolan.


Välkomna till skolan tisdag 18.8.2020!

Alla klasser träffar sin klasslärare/klassföreståndare på skolgården när skoldagen börjar!

Första skoldagens tidtabeller i de olika enheterna enligt följande:


Cygnaeus-enheten:

Åk 1-4 klockan 9.00-12.20.

Kronohagen-enheten:

Åk 1-4 klockan 9.15-12.30.

Norsen-enheten:

Åk 5-6 klockan 9.00-12.30.

Åk 7 klockan 9.30-12.30.

Åk 8 och 9 klockan 10.00-13.00.


Angående anmälan till skolan inför hösten 2020

För de blivande ettorna i det här området är det Grundskolan Norsen som är närskola. Eleverna anvisas sedan en skolplats i något av de två skolhusen där årskurserna 1–4 finns, så att skolresan är så säker och kort som möjligt. Läs mer.


Loading..
..


www.grn.edu.hel.fi
Rektor Ann-Britt Bonns
Biträdande rektor Clara Lindqvist
Närmare kontaktuppgifter
24.06.2020 13:58