Hoppa till innehållet

Språkutbudet

Eleverna i Drumsö lågstadieskola börjar läsa A1-språket finska i årskurs 1. I årskurs 3 börjar eleverna läsa A2-språket engelska eller tyska enligt val. Information om språkvalen skickas ut till berörda elevers vårdnadshavare under våren. En förutsättning för att undervisning skall arrangeras i båda A2-språken är, att grupperna omfattar minst tolv elever. 01.11.2020 14:34