Suoraan sisältöön

Språkutbudet

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A1-språket är det obligatoriska språk som man börjar läsa i årskurs 2. Studierna i det frivilliga A2-språket inleds i årskurs 4.

Eleverna i Drumsö lågstadieskola börjar läsa A1-språket finska i årskurs 2. I årskurs 4 börjar eleverna läsa A2-språket engelska eller tyska enligt val. Information om språkvalen skickas ut till berörda elevers vårdnadshavare under våren. En förutsättning för att undervisning skall arrangeras i båda A2-språken är, att grupperna omfattar minst tolv (12) elever.08.06.2016 09:47