Suoraan sisältöön

Blanketter

Anhållan om befrielse från skolgång

Anhållan om befrielse görs alltid i fösta hand via Wilma. Observera att anhållan inte kan göras i appen, utan bör göras i web-versionen av programmet. Klassläraren har rätt att bevilja ledigt för 1-3 dagar, men för längre frånvaro behövs rektorsbeslut. 

Lämna in anhållan i god tid, gärna två veckor i förväg, så den hinner behandlas.

 

Meddelande om specialdiet

Elever som av hälsoskäl, religiösa eller etiska orsaker behöver mat som avviker från den vanliga menyn kan komma överens om de praktiska arrangemangen med kökspersonalen och skolhälsovårdaren genom att fylla i ovanstående blankett och returnera den till hälsovårdaren och köket. För en specialdiet av hälsoskäl skall eleven dessutom uppvisa ett läkarintyg.Mer information finns att läsa på Utbildningsverkets hemsidor.

 

Anhållan om skolreseförmån

Elever i grundskolan kan beviljas en HRT-biljett som understöd för skolresan om den för elever i årskurserna 1–6 är minst 2 kilometer i ena riktningen. Med skolresa avses den kortaste promenadvägen mätt från porten till skolans gårdsplan till gränsen för gårdsplanen vid eleven hem. Anhållan om skolreseförmån görs med blanketten ovan. Blanketten returneras till skolans kansli.


Blanketter, fostran och utbildningDELA
03.02.2020 10:01