Hoppa till innehållet

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Drumsö lågstadieskolas läroplan

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. Varje årskurs undervisas av flera lärare. Eleverna i respektive årskurs är indelade i flera basgrupper där varje grupp har en egen ansvarslärare. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent som stöder lärandet.13.09.2021 11:24

Interna verktyg

Opehuone

Aula

Wilma