Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats inom den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget.

I Drumsö lågstadieskola arrangeras eftermiddagsverksamheten av Johannes församling i församlingens utrymmen samt av Barnavårdsföreningen i Finland r.f. i skolans utrymmen. Vårdnadshavarna anger i ansökan vilketdera verksamhetsställe de önskar ansöka om plats till.

Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten inleds på våren under föregående läsår. Aktuell information om ansökningsprocessen skickas till vårdnadshavarna via Wilma och till blivande skolbarn i samband med anmälningen till skolan.01.11.2020 14:06