Suoraan sisältöön

Eftermiddagsverksamhet

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats inom den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget.

I Drumsö lågstadieskola arrangeras eftermiddagsverksamheten av Johannes församling i församlingens utrymmen samt av Barnavårdsföreningen i Finland r.f. i skolans utrymmen. Vårdnadshavarna anger i ansökan vilketdera verksamhetsställe de önskar ansöka om plats till.

  • Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten i de svenska skolorna inleds 25.1.2017
  • Ansökningsblanketter delas ut vid anmälningen till skolan samt åt eleverna i åk 1 i skolan. Man kan även hämta blanketten på skolans kansli.
  • Ansökan lämnas inom utsatt tid till det verksamhetsställe man ansöker till
  • Beslutet om eftermiddagsplatsen postas till vårdnadshavarna i juni/juli

Tilläggsinformation om eftermiddagsverksamheten finns i Eftisbroschyren samt på utbildningsverkets hemsida.

Eftermiddagsverksamhet i området på kartanDELA
18.01.2018 12:27