Hoppa till innehållet

Morgonverksamhet

Morgonverksamhet för skolelever ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning i stadens svenska och finska skolor samt i några lekparker. Barnen kan delta i verksamheten innan lektionerna börjar. Behovet att ordna morgonverksamhet uppstår om skoldagen i årskurserna 1–2 börjar efter kl. 8.30.

Information om verksamheten går ut till berörda vårdnadshavare via Wilma.01.11.2020 14:08