Hoppa till innehållet

Vår skola

Drumsö lågstadieskola strävar till att vara en öppen och välkomnande skola där eleverna och hemmen deltar i utvecklandet av verksamhetskulturen. Alla vuxna i skolan deltar i fostringsarbetet och fungerar som förebilder.

I Drumsö lågstadieskola jobbar vi för gemenskap, trygghet, respekt och acceptans. Det här förverkligas bland annat genom mångsidigt samarbete kollegialt, över klassgränser och aktiv elevmedverkan. Genom varierande arbetssätt och teman ges eleven möjlighet att utveckla egna styrkor.
01.11.2020 13:56