Hoppa till innehållet

Kontakt

Drumsö lågstadieskola
Besöksadress: Tallbergallén 12, 00200 Helsingfors
Postadress: PB 20301, 00099 Helsingfors stad 

Rektor Anna-Maria Rosenqvist     
tfn 09 310 86754, anna-maria.rosenqvist(snabel-a)hel.fi

Biträdande rektor Lotta Silén
tfn 09 310 28665, lotta.silen(snabel-a)hel.fi

Direktionens ordförande
Pirkko Höckerstedt

Skolsekreterare      
Camilla Wendell
tfn 09 310 15 937, camilla.wendell(snabel-a)hel.fi

Lärarrummet
tfn 09 310 82164

Förskolan/Kompis
tfn 09 310 46863 

Speciallärare Kerstin Liinamaa, Erika Lindroos och Marina Lönnberg (måndag - fredag)
tfn 09 310 84397

Psykolog Markus Varjonen
tfn 050 5260672

Hälsovårdare Jonna Blyh-Perret
tfn 050 310 5585

Skolvärd Sanna Rostami
tfn 050 401 3919

Skolrestaurangen
tfn 09 310 82169

Ansvarig för eftermiddagsverksamheten
Regional koordinator
Maija Jaskara
tfn 09 310 87103
maija.jaskara(snabel-a)hel.fi

St. Jacobs eftis
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.01.11.2020 15:27