Suoraan sisältöön

Kontakt

Drumsö lågstadieskola
Besöksadress: Tallbergallén 12, 00200 Helsingfors
Postadress: PB 20301, 00099 Helsingfors stad 

Vikarierande rektor Anna-Maria Rosenqvist     
tfn 09 310 86754, anna-maria.rosenqvist(snabel-a)hel.fi

Platsrektor/Biträdande rektor Maria Shumka    
tfn 09 310 28665, maria.shumka(snabel-a)edu.hel.fi

Direktionens ordförande Pirkko Höckerstedt

Skolsekreterare   
Liisa Kemell
tfn 09 310 83270   
liisa.kemell(snabel-a)hel.fi

Lärarrummet
tfn 09 310 82164

Förskolan/Kompis
tfn 09 310 46863 

Speciallärare Lenita Sköld (måndag - fredag)
tfn 09 310 84397

Speciallärare Maria Jansson (måndag fredag) 

Psykolog Markus Varjonen
tfn 050 5260672

Hälsovårdare Jonna Blyh-Perret
tfn 050 310 5585

Skolvärd Sanna Rostami  (måndag-fredag)
tfn 050 401 3919

Skolrestaurangen
tfn 09 310 82169

Ansvarig för eftermiddagsverksamheten
Regional koordinator

Maija Jaskara
tfn 09 310 87103, 040 334 5826
maija.jaskara(snabel-a)hel.fi

St. Jacobs eftis
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.DELA
17.06.2019 16:20