Suoraan sisältöön

Drumsö Lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola är en grundskola med förskola samt årskurserna 1-6. Skolan har sammanlagt ca 320 elever.


[2019-2020] Välkommen till ett nytt läsår! Vi inleder med träff på skolgården tisdag 13.8.2019 kl. 9:10! 

 

 

 


www.drl.edu.hel.fi      
Ledande vik. rektor Anna-Maria Rosenqvist 
Närmare kontaktinformationDELA
07.08.2019 18:05