Hoppa till innehållet

Lov- och arbetstider

Svenska sektionen beslutade fastställa loven och arbetstiderna läsåret 2021–2022 i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors enligt följande:

Höstterminen 16.8.2021 (må) - 22.12.2021 (ons)

Höstlovet  21.10.2021 (to) - 22.10.2021 (fr)

Jullovet 23.12.2021 (to) - 9.1.2022 (sö)

Vårterminen 10.1.2022 (må) - 4.6.2022 (lö)

Sportlovet 21.2.2022 (må) - 25.2.2022 (fr)

Sektionen ger rektorerna befogenhet att besluta om en avvikelse (en enda dag) under läsårets gång, utom ifråga om datum för skolstarten, datum för vårterminsstarten och givetvis ifråga om den lagstadgade tidpunkten för när skolarbetet avslutas. Avvikelsen får ändå inte förorsaka extra kostnader för staden. Drumsö ls kommer att följa dessa tider utan avvikelser.


Lektionstider åk 1-3:

lektion 1
8:15 - 9:00

lektion 2
9:00 - 9:45

lektion 3
10:00 - 10:45

lunch och rast
10:45 - 11:45

lektion 4
11:45 - 12:30

lektion 5
12:30 - 13:15

lektion 6
13:30 - 14:15


Lektionstider åk 4-6:

lektion 1
8:20 - 9:05

lektion 2
9:20 - 10:05

lektion 3
10:20 - 11:05

lektion 4
11:05 - 11:50

lunch och rast
11:50 - 12:40

lektion 5
12:40 - 13:25

lektion 6
13:40 - 14:25

lektion 7
14:25 - 15:10

lektion 8
15:10 - 15:30
06.08.2021 10:56