Hoppa till innehållet

Lov- och arbetstider

Svenska sektionen beslutade fastställa loven och arbetstiderna läsåret 2020–2021 i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors enligt följande:

Höstterminen
torsdag 18.8.2020 - tisdag 22.12.2020

Höstlovet
torsdag 15.10.2020 - fredag 16.10.2020

Jullovet
onsdag 23.12.2020 - onsdag 6.1.2021

Vårterminen
torsdag 7.1.2021 - lördag 5.6.2021

Sportlovet
måndag 22.2.2021 - fredag 26.2.2021

Sektionen ger rektorerna befogenhet att besluta om en avvikelse (en enda dag) under läsårets gång, utom ifråga om datum för skolstarten, datum för vårterminsstarten och givetvis ifråga om den lagstadgade tidpunkten för när skolarbetet avslutas. Avvikelsen får ändå inte förorsaka extra kostnader för staden. Drumsö ls kommer att följa dessa tider utan avvikelser.


Lektionstider åk 1-3:

lektion 1
8:15 - 9:00

lektion 2
9:00 - 9:45

lektion 3
10:00 - 10:45

lunch och rast
10:45 - 11:45

lektion 4
11:45 - 12:30

lektion 5
12:30 - 13:15

lektion 6
13:30 - 14:15


Lektionstider åk 4-6:

lektion 1
8:20 - 9:05

lektion 2
9:20 - 10:05

lektion 3
10:20 - 11:05

lektion 4
11:05 - 11:50

lunch och rast
11:50 - 12:50

lektion 5
12:50 - 13:35

lektion 6
13:50 - 14:35

lektion 7
14:35 - 15:20

lektion 8 
15:20 - 15:40
01.11.2020 15:10