Suoraan sisältöön

Aktuellt

[15.1.2020] Anmälning till förskolan pågår till 23.1.2020

Drumsö kommer det läsåret 2020-2021 att finnas två förskolor som fungerar i tätt samarbete:

Drumsö förskola med kompletterande dagvård. Denna förskola är i skolan. Rektor Anna-Maria Rosenqvist ansvarar för förskolan och Aino Ezzat-Agha för den kompletterande småbarnspedagogiken. Till Drumsö förskola kan man söka blankett. Blanketten fås bl a från skolans kansli. Till den kompletterande småbarnspedagogiken kan man söka elektroniskt.

Daghemmet Drumsö förskola. Denna förskola hör till Daghemmet Drumsö (Storsvängen 30). Förskolan kommer att den paviljongen Hajarna är i nu. Aino Ezzat-Agha är föreståndare för daghemmet. Till Daghemmet Drumsö förskola kan man söka elektroniskt.


[19.12.2019] Informationsmöte för blivande förstaklassisters föräldrar

Ett informationsmöte arrangeras för blivande förstaklassisternas föräldrar tisdagen den 14 januari 2020 kl 18-19 i skolans festsal. 

Under mötet behandlas bl a praktiska frågor och aktuella datum i anslutning till anmälningen till årskurs 1.  Information om timfördelning, A1-språk, morgon- och eftermiddagsverksamhet ges ävenså, och på plats finns även representanter för de aktörer som erbjuder eftermiddagsverksamhet för barnen i Drumsö lågstadieskola


[18.10.2019] Information inför övergången till åk 7

Under den gångna veckan har eleverna i årskurs 6 fått hem broschyren Från sjuan till nian. Broschyren delas ut till alla sjätteklassister i staden och innehåller information om övergången till årskurs 7. Vi ber er specifikt notera de viktiga datum som nämns i broschyren:

16.1 kl 18, information för sexorna och deras vårdnadshavare i samtliga 7-9-skolor (för Drumsö & Minerva-elever är närskolan Grundskolan Norsen)

29.1 kl 15-19, anmälning till sjuan i respektive 7-9-skola


[18.10.2019] Anmälning till grundskolan

Hösten 2020 börjar läroplikten för barn födda år 2013. Till dem som ska börja skolan nästa höst skickar fostrans- och utbildningssektorn i månadsskiftet oktober-november broschyren Välkommen till skolan. Ett meddelande om att läroplikten börjar skickas i början av januari.

Anmälningen till skolan sker främst elektroniskt den 7–23 januari 2020  adressen wilma.edu.hel.fi med de koder som kommit per post. Anmälningen kan även ske genom ett besök i skolan torsdagen den 23 januari 2020 kl. 8.00–10.00 eller 17.00–19.00 eller . I vissa fall är det inte möjligt att göra anmälan elektroniskt.

För mer information, se https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/grundskolor/anmalning-grund/


[07.08.2019] Arbets- och lovtider läsåret 2019-2020

Höstterminen          13.8.2019-20.12.2019

Höstlov                    17.10.2019-18.10.2019

Jullov                       21.12.2019-6.1.2020

Vårterminen             7.1.2020-30.5.2020

Sportlov                   17.2.2020-21.2.2020

Arbetsdagens struktur

Lektion 1       8.10-8.55

Lektion 2-3    9.10-10.40

Lektion 4       11.30-12.15

Lektion 5       12.35-13.20

Lektion 6-7    13.35-15.05


[07.08.2019] Trafiken utanför skolan

Trafiken utanför skolan är periodvis mycket intensiv - framförallt under morgontimmarna många barn förs till förskolan och skolanFör att varje barn skall ha en säker skolväg ända fram till skolan, vill vi påminna om yttersta försiktighet i trafiken

> kör sakta och lugnt, sakta ner vid skyddsvägarna

> om du följer in ditt barn till förskolan/skolan finns 30 minuters-parkering i början och i slutet av kvarteret

> om dudroppar avditt barn går det bra att göra vid det gula strecket, bara du inte lämnar bilen där obemannad - ens för en liten stund

> parkera endast tillåtna platser; parkering utanför portgångarna (= räddningsvägar) och köket är förbjuden och utmärkt med såväl trafikmärke som gula streck


DELA
16.01.2020 09:08