Suoraan sisältöön

Aktuellt

[18.10.2019] Anmälning till grundskolan

Hösten 2020 börjar läroplikten för barn födda år 2013. Till dem som ska börja skolan nästa höst skickar fostrans- och utbildningssektorn i månadsskiftet oktober-november broschyren Välkommen till skolan. Ett meddelande om att läroplikten börjar skickas i början av januari.

Anmälningen till skolan kan ske antingen genom ett besök i skolan torsdagen den 23 januari 2020 kl. 8.00–10.00 eller 17.00–19.00 eller elektroniskt den 7–23 januari 2020 på adressen wilma.edu.hel.fi. I vissa fall är det inte möjligt att göra anmälan elektroniskt.

För mer information, se https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/grundskolor/anmalning-grund/


[07.08.2019] Arbets- och lovtider läsåret 2019-2020

Höstterminen          13.8.2019-20.12.2019

Höstlov                    17.10.2019-18.10.2019

Jullov                       21.12.2019-6.1.2020

Vårterminen             7.1.2020-30.5.2020

Sportlov                   17.2.2020-21.2.2020

Arbetsdagens struktur

Lektion 1       8.10-8.55

Lektion 2-3    9.10-10.40

Lektion 4       11.30-12.15

Lektion 5       12.35-13.20

Lektion 6-7    13.35-15.05


[07.08.2019] Trafiken utanför skolan

Trafiken utanför skolan är periodvis mycket intensiv - framförallt under morgontimmarna då många barn förs till förskolan och skolan. För att varje barn skall ha en säker skolväg ända fram till skolan, vill vi påminna om yttersta försiktighet i trafiken

> kör sakta och lugnt, sakta ner vid skyddsvägarna

> om du följer in ditt barn till förskolan/skolan finns 30 minuters-parkering i början och i slutet av kvarteret

> om du ”droppar av” ditt barn går det bra att göra vid det gula strecket, bara du inte lämnar bilen där obemannad - ens för en liten stund

> parkera endast på tillåtna platser; parkering utanför portgångarna (= räddningsvägar) och köket är förbjuden och utmärkt med såväl trafikmärke som gula streck


DELA
18.10.2019 14:59