Hoppa till innehållet

Klubb- och hobbyverksamhet

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Klubb- och hobbyaktiviteter och anmälningsinformation för läsåret 2019-2020 uppdateras på denna sida i slutet av September.

Skolan ordnar läxläsningsklubb tisdagar och torsdagar kl. 14-15, anmälan till klassläraren eller direkt till Pamela Pihl. För info om övrig klubbverksamhet, se Hem och skola Degeröskolan r.f:s klubbinformation.


Finlandsmodellens utbud på avgiftsfri hobbyverksamhet från och med den 24 januari 2022:

Fredagar:

Rapverkstad kl. 14.00-15.30, åk 2:s klassrum (nya huset)

åk 3-6

Rapverkstaden handledd av Kirsikka Ruohonen, som gör rapmusik under artistnamnet Adikia fortsätter. Deltagarna behöver ingen tidigare erfarenhet av att skriva rap-lyrik eller kunskap i musikteori. Verkstaden kommer att behandla grunderna i lyrik och hiphop-historia.

Anmälan: kirsikka.ruohonen@gmail.com

Meddela i samband med anmälan följande uppgifter: deltagarens namn, årskurs och kontaktuppgifter (tel.), kön: flicka/pojke/annat/vill inte säga. Vårdnadshavarens namn, e-post och telefonnummer.

Arrangör: Virve Maria Magdaleno / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

...

Anmälan till grupperna i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet görs direkt till anordnaren. Anmälan är bindande och hobbyverksamheterna förverkligas om det finns tillräckligt många deltagare. Om du behöver annullera din anmälan ska du kontakta anordnaren av hobbyverksamheten så snart som möjligt. Anordnaren av hobbyverksamheten meddelar om eventuella annullerade platser.

De som deltar i verksamheten arrangerad av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är försäkrade under den tid hobbyverksamheten pågår.
18.01.2022 13:12