Suoraan sisältöön

Direktionen

Grundskolans direktion består av representanter för föräldrar och personal. Elevernas representanter har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga.

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en elev vid grundskolan för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.

Skolans ordningsregler 

Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade

Protokollen 2018

Protokollet 28.2.2018

Protokollet 22.5.2018

Protokollet 14.6.2018

Protokollet 20.9.2018

Protokollen 2019

Protokollet 28.3.2019

 Bilaga till protokollet 28.3.2019

Protokollet 12.6.2019

Protokollet 23.9.2019


Direktions­ledamöterna

DELA
04.10.2019 11:57