Hoppa till innehållet

Kontakt

Degerö lågstadieskola
Besöksadress: Borgbyggarvägen 16, 00810 Helsingfors, Degerö
PB 81301, 00099 Helsingfors stad

Lärarrummet
tfn 09 310 82671

Rektor Anders Rosenqvist
tfn 09 310 82670   
anders.rosenqvist(at)hel.fi

Biträdande rektor Carina Kaksonen, carina.kaksonen@edu.hel.fi

Platsrektor 


Skolsekreterare Tina Lindberg
tfn 09 310 81464
tina.lindberg(at)hel.fi

Elevvård

Skolhälsovårdare Kristina Hyvärinen
tfn 050 310 5568

Hälsovårdaren använder sig också av Helsingfors stads elektroniska ärendehantering. Avtalet om företrädare bör vara i kraft för att kunna använda tjänsten.

Skolpsykolog Markus Varjonen
tfn 050 526067214.06.2022 13:57