Hoppa till innehållet

Kontakt

Degerö lågstadieskola
Besöksadress: Borgbyggarvägen 16, 00810 Helsingfors, Degerö
PB 81301, 00099 Helsingfors stad

Lärarrummet
tfn 09 310 82671

Rektor Anders Rosenqvist
tfn 09 310 82670   
anders.rosenqvist(at)hel.fi

Biträdande rektor Carina Kaksonen, carina.kaksonen@edu.hel.fi


Skolsekreterare Tina Lindberg

tfn 09 310 81464
tina.lindberg(at)hel.fi

Elevvård

Skolhälsovårdare 
tfn 

Hälsovårdaren använder sig också av Helsingfors stads elektroniska ärendehantering. Avtalet om företrädare bör vara i kraft för att kunna använda tjänsten.

Skolpsykolog Markus Varjonen, tel.nr. 09-310 71953 (konsultation gällande psykologiska utredningar)
Ledande skolpsykolog Ann-Kristin Åkerholm, tel.nr. 09-310 71808 (konsultation).

Skolkurator åk 1-3 Linda Huhtamäki tfn 040 624 9113, åk 4-6 Michaela Rask tfn 050 401 320729.09.2022 10:15