Suoraan sisältöön

Blanketter

Använd blanketten nedan för att anhålla om befrielse från undervisningen. Klassläraren har rätt att bevilja ledigt för 1-3 dagar. För längre frånvaro behövs rektorsbeslut.

Anhållan om befrielse från skolgång

Blanketten är i pdf-format. Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna. Blanketterna finns också att hämta i skolans kansli. Lämna in anhållan i god tid, minst en vecka i förväg.


Blanketter, fostran och utbildningDELA
06.02.2019 14:26