Suoraan sisältöön

Lärarna

Kontakt via Wilma eller e-post: fornamn.efternamn(snabel-a)edu.hel.fi


Anders Rosenqvist, rektor   
Heidi Krogell, Andrée Ittner åk 1      
Melina Freudenthal åk 2   
Mandi Broms åk 3   
Pia Pujol åk 4
Alexander Holmberg åk 5 
Gun Erikson-Blomfelt åk 6, biträdande rektor     
Leif Blomfelt timlärare i bl.a. teknisk slöjd och finska
Jonna Vocke timlärare i bl.a. finska
Thilia Tamminen, timlärare i musik 
Carina Kaksonen speciallärare   
Jari Mustonen ortodox religion
Jennifer Elg-Lassila, timlärare i tyska

Assistent
Barbara Karsten
Niklas VäänänenDELA
22.08.2019 10:33