Suoraan sisältöön

Kontakt

Brändö lågstadieskola
Besöksadress: Ståhlbergsvägen 2, 00570 Helsingfors, Brändö
PB 57301, 00099 Helsingfors stad
Öppen skoldagar kl. 8.15-15

Rektor Anders Rosenqvist
tfn 050 5978747
anders.rosenqvist(snabel-a)hel.fi

Biträdande rektor Gun Erikson-Blomfelt
tfn 050 588 4542
gun.erikson-blomfelt(snabel-a)edu.hel.fi

Skolsekreterare Tina Lindberg
tfn 09 310 84288
tina.lindberg(snabel-a)hel.fi

Kansliet är öppet ti, to kl. 8-14.30

Lärarrummet
tfn 09 310 82695

Specialundervisning och stödundervisning
Speciallärare Carina Kaksonen
tfn 040 334 9218

Psykolog Markus Varjonen
tfn 050 526 0672

Eftermiddagsverksamheten
Folkhälsan,  tfn 050 409 0035

Hälsovårdare Janina Klawér
tfn 040 354 6430

Hälsovårdaren använder sig också av Helsingfors stads elektroniska ärendehantering. Avtalet om företrädare bör vara i kraft för att kunna använda tjänsten.

Ettornas hälsogranskningsblankett från THL

Skolvärd
tfn 09 310 82689

Skolrestaurangen
tfn 09 310 82635DELA
06.02.2020 07:56