Hoppa till innehållet

Kontakt

Brändö lågstadieskola
Besöksadress: Ståhlbergsvägen 2, 00570 Helsingfors
Postadress: PB 57301, 00099 Helsingfors stad
Öppen skoldagar kl. 8.15-15

Rektor Anders Rosenqvist
tfn 050 5978747
anders.rosenqvist(snabel-a)hel.fi

Biträdande rektor Alexander Holmberg
tfn 050 588 4542
alexander.holmberg(snabel-a)edu.hel.fi

Skolsekreterare Tina Lindberg
tfn 09 310 84288
tina.lindberg(snabel-a)hel.fi


Lärarrummet
tfn 09 310 82695

Specialundervisning och stödundervisning
Speciallärare Carina Kaksonen
tfn 040 334 9218

Psykolog Markus Varjonen
tfn 050 526 0672

Eftermiddagsverksamheten
Folkhälsan,  tfn 050 409 0035

Hälsovårdare Essi Spata
tfn 040 354 6430

Hälsovårdaren använder sig också av Helsingfors stads elektroniska ärendehantering. Avtalet om företrädare bör vara i kraft för att kunna använda tjänsten.


Skolvärd
tfn 0401902946

Skolrestaurangen
tfn 09 310 8263513.08.2021 10:21