Hoppa till innehållet

För föräldrarna

Ett gott samarbete mellan hem och skola är viktigt för att stöda elevens skolgång.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna.

För samarbetet mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan föräldrarna och skolorna. Genom Wilma får föräldrarna aktuell information om sitt barns skolgång.

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att föräldrarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

Skolan skickar i början av höstterminen hem ett infohäfte. Regelbundet skickas veckoblad för åk 1 och 2 samt månadsblad för hela skolan och därutöver information om specialarrangemang. Lärarna är anträffbara via Wilma eller via lärarrummets telefon.

Månadsbladet och övrig aktuell information finns på anslagstavlan på Wilma.

I vår skola anordnar vi inte ett separat infotillfälle innan skolanmälan. Vi ordnar istället under våren en besöksdag för de blivande ettorna. Närmare datum kommer i ett senare skede.

Skolan är öppen för besök alla dagar. Vårdnadshavare som så önskar, kan komma och följa med undervisningen.

Skolan inbjuder till föräldramöten som sköts av klassläraren klassvis. Under läsåret bjuder varje klassföreståndare in vårdnadshavarna till elevsamtal. Vi tar gärna med elevernas vårdnadshavare på skolans längre utflykter och friluftsdagar.

Hem och skolaföreningen stöder elevernas och lärarnas arbete för ökad trivsel i skolan.08.11.2021 11:21