Suoraan sisältöön

Stöd för elever

I Botby grundskola stödjer man barnens inlärning genom stöd- och specialundervisning samt med elevvårdsarbete. Eleverna stöds genom förebyggande verksamhet. Stödet riktas i synnerhet till de elever som har svårigheter med skolgången eller som löper en risk att bli utan utbildning eller arbete efter att den grundläggande utbildningen slutförts.

Eleven kan vara i behov av speciellt stöd under hela skoltiden. Syftet med specialundervisningen är att stöda eleven på så sätt att han eller hon uppnår sina studiemål och får ett avgångsbetyg. Specialundervisningen kan vara på hel- eller deltid.

Elevvård

Till skolans elevvårdsgrupp hör rektorn, hälsovårdaren, kuratorn, speciallärarna och elevhandledaren. Vid behov utnyttjas utomstående experter. Elevvårdsgruppen stöder skolarbetet och reder ut eventuella problemsituationer.

Elevvårdsgruppen har ett nära samarbete med hemmen. Vid behov deltar klassföreståndaren, ämnesläraren och utomstående samarbetspartners (barnskyddet, projektarbetare, församlingen, ungdomsväsendet, polisen) i gruppens möten.

Elevvårdsgrupp

· Kurator Michaela Rask, tfn 050 401 3207, michaela.rask(snabel-a)edu.hel.fi

· Skolpsykolog Minna Sirelius tfn 050 553 9694, minna.sirelius(snabel-a)edu.hel.fi. Minna jobbar i skolan med elever i årskurserna 1-6 varje torsdag och fredag10.04.2019 08:29