Suoraan sisältöön

Språkutbudet

I årskurserna 1–6 läser eleverna ett eller två språk vid sidan av sitt modersmål. A-språket är det obligatoriska språk som man vanligen börjar läsa i årskurs 3. Studierna i det frivilliga A-språket inleds i årskurs 4 eller 5. Samma nivå som i det obligatoriska A-språket uppnås i det frivilliga språket i slutet av årskurs 6.

Skolan erbjuder finska och modersmålsinriktad finska som A1-språk. Studierna i A1-språket inleds i årskurs 3.

Skolan erbjuder också engelska eller tyska som A2-språk. Studierna i A2-språken inleds i åk 4 och enligt stadens språkprogram får eleverna fritt välja mellan A2-språken. För att en undervisningsgrupp i tyska eller engelska skall arrangeras, krävs enligt direktionens beslut tio elever.

Eleven kan ha två A-språk då han eller hon börjar i årskurs 7, A1-språket och A2-språket. Vid slutet av årskurs 6 har samma nivå uppnåtts i båda språken.

I årskurserna 7–9 läser man minst två språk. Eleven kan också inleda studierna i ett nytt språk som tillvalsämne. Studierna i detta B-språk inleds vanligen i årskurs 8.

Språkutbudet

  • A1-språk Finska
  • A2-språk Engelska, tyska
  • B2-språk Engelska, tyska och franska


26.05.2016 10:03