Suoraan sisältöön

Specialklasser

Skolans specialklasser integreras i allmänundervisningen i skolans gemensamma verksamhet. För tillfället täcker specialklasserna åk 1-2 men i framtiden kommer Botby grundskola ha specialklasser för åk F-6. 

Eleven får individualiserad undervisning utgående från hens individuella undervisningsplaner. Undervisningens mål är att stärka elevens självkänsla, höja motivation och beredskap för inlärning och skapa möjlighet till fortsatt skolgång i egen närskola. 

Vi satsar mycket på sociala färdigheter och vardagskompetensDELA
26.05.2016 10:12