Suoraan sisältöön

Blanketter

1) Använd blanketten nedan för att anhålla om befrielse från undervisningen. Klassföreståndaren har rätt att bevilja ledigt för 1-3 dagar. För längre frånvaro behövs rektorsbeslut.

Anhållan om befrielse från skolgång

Blanketten är i pdf-format. Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna. Blanketterna finns också att hämta i skolans kansli. Lämna in anhållan i god tid, minst en vecka i förväg.

2) Ansökan till förskolan, blanketten i Word

Ansökan till förskolan


Blanketter, fostran och utbildning06.02.2019 14:27