Hoppa till innehållet

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt. I åk 1-6 har varje klass en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

Skolans läroplan hittas på länken nedanför. 

https://ops.edu.hel.fi/sv/botby-grundskola/17.12.2020 14:41

Interna verktyg

Opehuone

Aula

Wilma