Hoppa till innehållet

Projekt

Skolans egna utvecklingsprojekt

  • HuBu - drogförebyggande arbete åk 6-9
  • Saneringsprojekt - delaktighet (elever, personal och direktion) i planering av skolans utrymmen och skolgården
    -sanering av skolbyggnaden sker juni 2016 - december 2017


26.05.2016 09:41