Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet för skolelever i åk 1 och åk 2 ordnas i skolans utrymmen under läsåret. Öppettiden är kl. 12-17.

Sökning av eftermiddagsverksamhet

Anmälningsblanketter och broschyrer fås i lekparkerna och på webben www.hel.fi/leikkipuistot.

Anmälningar tas emot också under verksamhetsåret.
Blanketten lämnas in till den park där barnet deltar i eftermiddagsverksamheten.

Eftermiddagsverksamhet i området på kartan21.01.2020 12:35