Hoppa till innehållet

Vår skola

Botby grundskola är en enhetlig grundskola fr.o.m. 1.8.2011 med årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever.
Skolan strävar till att stärka vi-andan och intresset för inlärning för livet samt till att fostra eleverna till kreativa och kritiskt tänkande individer. Skolan betonar respekten för medmänniskan och omgivningen.

I skolan strävar man till att skolan ska vara en levande social gemenskap som ger eleven trygghet och vilja att lära.
Skolan vill ge eleverna:

  • baskunskaper för fortsatta studier
  • handledning i att söka, värdera och bearbeta kunskap
  • arbetsglädje och motivation i skolarbetet
  • en stark finlandssvensk medvetenhet och en god svenska
  • en umgängesfostran som främjar elevens harmoniska utveckling
  • miljömedvetenhet.

Skolan strävar efter att eleven utvecklar en harmonisk personlighet med

  • en sund självkänsla, tolerans och hänsyn
  • ansvarskänsla och respekt för sig själv och sin omgivning
  • initiativförmåga, nyfikenhet och kreativitet
  • kommunikations- och samarbetsförmåga


17.12.2020 14:32