Hoppa till innehållet

Personal åk 1-9

 

Ahrenberg Ann-Louise                       mofi, kf 7E


Aura Pernilla                                      klasslärare 1B,4B


Baarman Janica                                 klasslärare 1-2A


Brask Tommi                                      mofi, kf 8E


Cainberg Linda                                  gymnastik


Dahlström Rikhard                             ortodox religion åk 7-9


Freudenthal Sebastian                       klasslärare 6B-C, matematik


Engström-Rytsölä Monica                  klasslärare 3B


Enkvist Emelina                                  klasslärare 6B-C


From Nina                                           svenska och litteratur, kf 7B


Grönholm Heidi                                   klasslärare 5-6A


Hemming Stig                                     biologi, geografi, hälsokunskap, kf 8F


Janka Tiina                                         matematik, kemi, kf 9C


Klaus Nina                                          huslig ekonomi


Kojo Klaus                                          timlärare, kf 9A


Kuronen Maarit                                   skolgångshandledare


Koskenniemi Nybäck Linn                  speciallärare åk 5-7


Laine Merja                                         matematik, MoVe


Lindblom Erika                                    historia, samhällslära, vicerektor


Lindblom Heidi                                    skolgångshandledare


Lindqvist Henrika                                klasslärare 4B


Lundström Hanna                               svenska och litteratur, kf 7A


Lyly Sonja                                           klasslärare 2B


Magnusson Pia                                   timlärare, kf 9D


Mäenpää Tiia                                      tyska


Mäkelä-Niemi Kati                              musik


Nyman Rasmus                                  klasslärare 5B


Nyström Eva                                       biologi, geografi, hälsokunskap, kf 7F


Peltonen Hannu                                  slöjd, livsåskådning


Peltonen Robin                                   fysik, matematik, kf 7C


Piekkala Ina                                        klasslärare åk 3-4A


Posa Sonja                                         klasslärare 6B-C, engelska


Pullinen Maija                                     klasslärare 1B, hälsokunskap


Påwals-Amoroso Ann Sofi                  speciallärare åk 1-4


Ranta-Hytönen Cindy                         skolhälsovårdare


Rask Michaela                                    skolkurator


Razai Sara                                          S2 lärare


Rouhianen Karin                                 skolgångshandledare


Saaresaho Ronja                                förberedande undervisning


Sandholm Gun                                    engelska, franska, kf 8D


Sandholm Jan                                     elevhandledning


Savander Annika                                 historia, samhällslära, kf 8A


Setälä Barbro                                      finska, tyska


Silander Kristian                                  fysik, matematik, kf 8C


Sirelius Lia                                          specialklasslärare åk 8-9, kf 7D


Sirelius Minna                                     skolpsykolog


Sirviö Oskar                                        religion, skills, kf 8B


Söderström Kent                                 bildkonst


Tallberg Hanna                                    klasslärare 3B


Tufvesson Jonas                                 gymnastik


Vahtera Sarah                                     spanska, engelska


Väre Maija                                           svenska och litteratur, kf 9B


Wagner Janika                                    rektor


Wahlman-Strandberg Linda                biträdande rektor/klasslärare


Westerlund Sofie                                 klasslärare 2B, slöjd 

 12.08.2021 12:54