Suoraan sisältöön

Skoldagen

Förskolan arbetar kl. 9-13.


ÅK 1-6:
Lektion 1  8.30–9.15
Lektion 2  9.15–10.00

Lektion 3  10.15-11.00
Matrast     11.00–11.45
Lektion 4  11.45-12.30
Lektion 5  12.35-13.20
Lektion 6  13.30–14.15
Lektion 7   14.15-15.00

ÅK 7-9:

Lektion 1  8.30 - 9.15
Lektion 2  9.15 - 10.00
Lektion 3  10.15 - 11.00
Lektion 4  11.05 - 11.50
matrast  11.50 - 12.35
Lektion 5  12.35 - 13.20
Lektion 6  13.30 - 14.15
Lektion 7  14.15 - 15.00
Lektion 8  15.05 - 15.50

 10.01.2020 14:12