Suoraan sisältöön

Aktuellt

Skolstart läsåret 2019-2020

Skolstart tisdag 13.08

Åk 1-6
Åk 1-6 börjar kl. 9.00
Första skolveckan är skoldagarna kl. 9-13 i åk 1-6

Åk 7-9
Åk 7 börjar kl.9.00
Åk 8-9 börjar kl. 10.15
Skoldagen 13.08 slutar kl. 13.30 i åk 7-9.

Onsdag 14.08-torsdag 15.08 har åk 7 startdagar.

Onsdag 14.08 och torsdag 15.08 har åk 8 och 9 klassföreståndardagar.


Loven och arbetstiderna läsåret 2019–2020
i de svenska grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors :

Höstterminen 13.08.2019-20.12.2019
Höstlovet 17.10.2019-18.10.2019
Jullovet 21.12.2019-06.01.2020
Vårterminen 07.01.2020-30.05.2020
Sportlovet 17.02.2020-21.02.2020


Årskurserna 7–9
 
i Botby grundskola jobbar ännu hösten 2019 i tillfälliga lokaler som är belägna på adressen Grindstigen 2 och 4. Årskurserna 1–6 fortsätter i de tillfälliga lokalerna vid Puotilan ala-aste (Klåvusvägen 17). Rektorn informerar om saneringens tidtabell och annat via wilma.

Mer information
Helsingfors stad, stadsmiljön, Projektchef Jari Miettinen
Tfn 040 351 6602 jari.miettinen@hel.fi
 DELA
03.06.2019 14:42