Suoraan sisältöön

Botby grundskola

Botby grundskola är en enhetlig grundskola fr.o.m. 1.8.2011 med förskola, specialklasser och årskurserna 1–9. Skolan har cirka 500 elever.
Läsåret 2019-2020 jobbar vi ännu på tillfälliga adresser (hösten) :
Grindstigen 2-4 (åk 7-9) och Klåvusvägen 17 (Förskolan-åk 6)   

[27.9.2019] Projektet med de tillfälliga skolpaviljongerna för Vartiokylän ala-astes skola fortskrider. Skolpaviljonger i nämnden 26.9.19 (pdf) 

[26.8.2019] De tillfälliga skolpaviljongerna för Vartiokylän ala-astes skola i bygglovsskede. Skolpaviljongerna(pdf)

[19.8.2019] Aktuellt — viktiga datum för läsåret.  Läs merawww.boh.edu.hel.fi 
Rektor Janika Wagner
Närmare kontaktuppgifter
DELA
27.09.2019 09:28