Suoraan sisältöön

Stödundervisningen

Läraren kan ge en elev stödundervisning i enstaka fall och i korta perioder. Ett barn kan behöva stödundervisning till exempel efter en längre sjukfrånvaro. I sådana specialsituationer är det ytterst viktigt att även hemmet stöder barnets studier vid sidan om stödundervisningen.31.05.2016 15:49