Hoppa till innehållet

Specialundervisningen

Stödet för elevernas lärande och skolgång förverkligas enligt en trestegsmodell som omfattar allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Samarbetet med vårdnadshavarna och eleverna är av central betydelse för hur stödet kan förverkligas.

Det allmänna stödet omfattar alla elever i skolan, medan elever som kontinuerligt behöver stöd efter en pedagogisk bedömning av elevvårdsgruppen kan överföras till intensifierat stöd. För detta uppgörs en s.k. plan för elevens lärande.

Elever som behöver ytterligare stöd kan efter en pedagogisk utredning, samt efter att vårdnadshavarna hörts, överföras till särskilt stöd med undervisningschefens beslut. En överföring till särskilt stöd skall stödas av sakkunnigutlåtande och innebär ofta att elevens mål i ett eller flera ämnen blir individuella. För elever inom särskilt stöd görs en individuell plan upp.

Specialundervisningen i de lägre klasserna sköts av Mirella Ljungqvist och Caroline Marjamäki och i de högre klasserna av Nina Eriksson-Holmström och Birgitta Ponthin. Speciallärarna ger vid behov specialundervisning på deltid åt elever som har inlärnings- eller anpassningssvårigheter. Specialläraren undervisar vid sidan om ämnesläraren eller i en liten grupp några timmar i veckan.

Speciallärare Nina Eriksson-Holmström, som arbetar med åk 7-9 och med påbyggnadsundervisningen finns i Åshöjden alla skoldagar och kan nås per tfn 040-334 4746. Målet är att hjälpa elever med specialbehov att nå grundskolans mål.

Utgångspunkten är alltid den enskilda elevens behov. Alla elever på åk 1–6, sjuor och studerande inom påbyggnadsundervisningen kartläggs av speciallärarna på hösten. En uppföljning görs i åk 9.07.08.2017 17:01