Hoppa till innehållet

Skolhälsovården

En skolhälsovårdare och en skolläkare har utsetts för varje skola. Hälsovårdaren nås dagligen på mobiltelefonen och till skolläkarens mottagning söker man sig via hälsovårdaren. Skolhälsovården och tandvården är avgiftsfria för eleven.

Om eleven en skoldagsmorgon är sjuk meddelar föräldrarna skolan om frånvaron. Om eleven insjuknar under skoldagen meddelas föräldrarna alltid om detta. Mindre olycksfall sköts i skolan. Allvarligare olycksfall sköts av en läkare vid hälsostationen. Helsingfors stad har försäkrat alla skolelever mot olycksfall, oavsett hemort.

Hälsovårdare Eivor Kittilä är anträffbar i skolan måndagar, tisdagar och 1–2 fredagar per månad och tar emot enligt tidsbeställning. Anträffbar per tfn 050-401 3126 alla dagar. På måndag och tisdag öppen mottagning kl. 11:20–11:50.

Skolläkaren är i skolan ca en gång per månad och granskar eleverna i åk 1,5 och 8. Eleverna kan också själva beställa tid till hälsovårdaren och läkaren (inte sjukvård) via hälsovårdaren. Hälsovårdaren har tystnadsplikt.07.08.2017 16:57