Suoraan sisältöön

Elevhandledning

Eleverna handleds under hela den grundläggande utbildningen. Samtliga lärare handleder eleverna i att lära sig och utvecklas. Klassläraren/-föreståndaren följer upp elevens allmänna skolframgång och utveckling på det sociala planet. 

Under de högre årskurserna, inför de fortsatta studierna, sker elevhandledningen mer koncentrerat, då elevhandledaren informerar eleverna om studiealternativen efter grundskolan.  

Ett gott samarbete med vårdnadshavarna är en förutsättning för att elevhandledningen ska lyckas. Elevhandledningen ordnas i form av klassundervisning, individuell handledning i små grupper eller via webben.31.05.2016 15:46