Hoppa till innehållet

Stöd för elever

Åshöjdens grundskola stödjer barnens inlärning genom stöd- och specialundervisning, samt med elevvårdsarbete. Eleverna stöds genom förebyggande verksamhet. Stödet riktas i synnerhet till de elever som har svårigheter med skolgången eller som löper en risk att bli utan utbildning eller arbete efter att den grundläggande utbildningen slutförts.

Eleven kan vara i behov av speciellt stöd under hela skoltiden. Syftet med specialundervisningen är att stöda eleven på så sätt att han eller hon uppnår sina studiemål och får ett avgångsbetyg. Specialundervisningen kan vara på hel- eller deltid.


Elevvården

I elevvårdsgruppen för Åshöjdens grundskola sitter representanter för ledning, lärare, elevvårdspersonal, elever och vårdnadshavare. Elevvårdsgruppens uppdrag är att utveckla elevvården i skolan som helhet.

Till skolans elevvårdspersonal hör hälsovårdaren, skolpsykologen och kuratorn. Också skolans lärare är engagerade i elevvårdsarbetet. Elevvårdsarbetet bygger på ett nära samarbete med hemmen. Vid behov deltar klassläraren/klassföreståndaren, ämnesläraren och utomstående experter (barnskyddet, projektarbetare, församlingen, ungdomsväsendet, polisen) i arbetet. Elevens egen röst är viktig i allt elevvårdsarbete.


Kontaktuppgifter:

kurator Fanny Laine tfn 050 591 7235
psykolog Johanna Björklund tfn 050 591 7237
skolhälsovårdare Charlotte Augustin tfn 050 349 2098  

Övriga kontaktuppgifter under Kontaktuppgifter.14.08.2021 09:48