Hoppa till innehållet

Blanketter

Anhållan om befrielse från undervisningen ska göras via Wilma (mera info här). Anhållan i Wilma kan endast göras i den svenska webbläsarversionen eftersom det är fråga om ett pilotförsök i de svenska skolorna.

Klassläraren eller klassföreståndaren har rätt att bevilja ledigt för 1–3 dagar. För längre frånvaro behövs rektorsbeslut. Lämna in anhållan i god tid, minst två veckor i förväg.

Anhållan om befrielse från skolgång (pdf)

Anhållan om skolreseförmån (doc)

Blanketter, fostran och utbildning26.08.2020 10:45