Suoraan sisältöön

Blanketter

Anhållan om befrielse från undervisningen kan göras via Wilma (mera info här) eller med blanketten nedan. Anhållan i Wilma kan endast göras i den svenska webbläsarversionen eftersom det är fråga om ett pilotförsök i de svenska skolorna.

Klassföreståndaren har rätt att bevilja ledigt för 1–3 dagar. För längre frånvaro behövs rektorsbeslut. Lämna in anhållan i god tid, minst två veckor i förväg.

Anhållan om befrielse från skolgång (pdf)

Anhållan om skolreseförmån (doc)


Blanketter, fostran och utbildningDELA
15.04.2019 14:16