Hoppa till innehållet

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna. Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan.

I grundskolan läser man delar av de olika ämnena inom ämnesövergripande helheter. De kan också genomföras som teman, projekt eller som en del av skolans övriga verksamhet.

Eleverna har mera styrd undervisning i början av skolgången och bekantar sig med olika inlärningsmodeller som de kan utveckla och bearbeta för att stegvis gå mot en handledande undervisning. Varje ämne har sina egna kunskapsmål, men ett övergripande mål för alla ämnen i Åshöjden är “att lära eleverna att lära sig”. Ett ökat eget ansvar för arbetsrutinerna och en uppmuntran av elevernas medfödda nyfikenhet stöder studieframgången även efter grundskolan.


Samhällsorienterad profil

Skolan har en samhällsorienterad profilering. Samhällsorienteringen ingår i alla läroämnen, periodarbeten över ämnesgränser, samlingar och temadagar. Studiebesöken i huvudstadsregionen är en viktig del av samhällsorienteringen. Under dem bekantar sig eleverna med hur staden fungerar, stadens historia, kulturutbudet och de samhälleliga strukturerna, t.ex. riksdag och tingsrätt. 

Periodarbetena är större arbeten, ofta ämnesövergripande, som ska komplettera skolarbetet och fördjupa kunskapen om samhället.


Intensifierad musikundervisning

I Åshöjdens grundskola verkar Helsingfors stads enda svenskspråkiga musikklasser fr.o.m. augusti 2014. Eleverna väljs in efter lämplighetstest till åk 3 och åk 7. De som läser intensifierad musik har flera timmar musik än elever i närskolklass. Eleverna undervisas i sång, körsång, bandspel, musikteori (åk 3–6), enkel musikteknologi (åk 7–9) och musikkännedom.

För att trivas på musikklassen krävs ett gott gehör och ett särskilt stort intresse för sång och musik. Därtill rekommenderar skolan att eleven spelar ett instrument, även utanför skolan, eftersom det stöder inlärningen i musik. Läs mera om antagningen till den intensifierade musikundervisningen.16.08.2022 14:17

Interna verktyg

Opehuone

Aula

Wilma