Hoppa till innehållet

Klubb- och hobbyverksamhet

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).


Klubb och hobbyaktiviteter för lågstadiet läsåret 2021-2022


Våren 2022


Ordverkstad, elever i åk 1-2, onsdagar kl. 13.15-14.05, start 19.1, kostnadsfri
Ordverkstad, elever i åk 3-4, onsdagar kl 14.30-15.45, start 19.1 kostnadsfri

Sydkustens ordkonstskola erbjuder ordkonstklubb för elever i åk 1-2 och 3-4 i Åshöjden! Gillar du att skriva och skapa är ordkonst något för dig! I ordverkstaden får du fantisera egna berättelser, skapa och skriva tillsammans med andra. Vi gör lekfulla övningar för att släppa loss fantasin både ensam, i par och i grupp. Du får stöd för dina kreativa idéer och utvecklas i din egen takt. Vi skrattar mycket när vi skapar. Grupperna leds av en ordkonstlärare och eleverna får ett intyg i slutet av läsåret över att de har deltagit i Sydkustens ordkonstskola. Undervisningen följer ordkonstskolans läroplan som finns på webben. Läsåret 2021-22 har vi klassiker som tema i ordkonstskolan. Klubben startar om tillräckligt många elever anmäler sig.

För elever i åk 5-6 finns det möjlighet att delta i Ordkonstskolans grupper som träffas i Luckan i Helsingfors centrum eller i distansgrupper (se nedan) som träffas virtuellt.

Anmälning: Läs mer om verksamheten och fyll i deltagaranmälning på www.ordkonst.fi eller här!


LÄXKLUBB FÖR ÅK 5-6: tisdagar kl. 14.10

Kom med om du behöver hjälp eller uppmuntran med dina läxor. En lärare handleder och hjälper dig.


Finlandsmodellens utbud på avgiftsfri hobbyverksamhet vårterminen 2022

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samt skolans klubbverksamhet anordnar avgiftsfria aktiviteter för elever. Skolorna informerar om hobby- och klubbverksamhet på sina webbsidor under Vår skola / Klubb- och hobbyverksamhet.

I detta meddelande presenterar vi utbudet på verksamheten arrangerad av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Om skolornas klubbverksamhet meddelas skilt.

Helsingfors stad förverkligar Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som kombinerar skoldagar med högkvalitativa och avgiftsfria hobbyverksamheter. I Helsingfors är verksamheten avsedd för eleverna i årskurs 3–9 och i regel arrangeras verksamheten på elevens egen skola eller i dess näromgivning efter skoldagen före kl. 17.

Finlandsmodellens utbud på avgiftsfri hobbyverksamhet från och med den 24 januari 2022:


TISDAGAR:

BILDKONST kl. 15.00-16.30, bildkonstsalen, åk 3-6

Vi provar på flera olika färger, material och konstformer, och lägger tyngden på att experimentera och utforska möjligheterna i varje medie. Varje vecka provar vi på nåt nytt, och gör roligt utmanande uppgifter tillsammans med penna, målfärg, krita eller någonting helt annat!

Anmälan: https://nsu.fi/hem/verksamhet/bildkonstklubb_i_ashojden/

Arrangör: NSU / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet


KLÄTTRING kl. 15.00-16.00, Kiipeilyareena i köpcentret REDI, Åk 3-6

Kiipeilyareena arrangerar ledd klättring för ivriga unga. Vi övar i grupper på ca 15 personer och deltagarna får låna Kiipeilyareenas klättringsskor under hobbyverksamheten.

Anmälan: kalasatama@kiipeilyareena.com

Meddela i samband med anmälan följande uppgifter: deltagarens namn, skola, åk och kontaktuppgifter (tel.), kön: flicka/pojke/annat/vill inte säga. Vårdnadshavarens namn och e-post. Behov av busskort för att delta i verksamheten.

Arrangör: Kiipeilyvisio / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet


ONSDAGAR:

MATLAGNING kl. 14.45-16.15, skolans HU-sal, Åk 3-6

Inom Finlandsmodellen erbjuder NoS i samarbete med staden gratis matlagningshobby i Åshöjdens grundskola. Hobbyn följer samma koncept som de tidigare matklubbarna: du lär dig att laga goda, enkla och hälsosamma mellanmål och smårätter, samt hur du hanterar olika köksredskap tryggt och säkert, kökshygien med mera. Vi lagar mat, äter tillsammans och städar köket efter oss. Ta med förkläde, hårsnodd och gott humör!

Ledare: Marie Busck-Nielsen

Meddela om eventuella allergier i samband med anmälning!

Anmälan: https://pilvikanava.fi/norromstan/

Arrangör: Norr om stan / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet


...


Anmälan och ytterligare information

Anmälan till grupperna i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet görs direkt till anordnaren. Anmälan är bindande och hobbyverksamheterna förverkligas om det finns tillräckligt många deltagare. Om du behöver annullera din anmälan ska du kontakta anordnaren av hobbyverksamheten så snart som möjligt. Anordnaren av hobbyverksamheten meddelar om eventuella annullerade platser.

De som deltar i verksamheten arrangerad av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är försäkrade under den tid hobbyverksamheten pågår.


Corona-information om verksamheten för hobbygrupper för barn och ungdomar

Lokala restriktioner och rekommendationer för coronaviruset samt myndigheternas anvisningar om hälsosäkerhet iakttas i verksamheten. Aktuell information om coronavirussituationen i Helsingfors samt gällande coronarestriktioner och rekommendationer finns på sidan https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi

Hälsningar,

Linnea Lindgård, linnea.lindgard@hel.fi, 040 835 8200

Projektkoordinator för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Helsingfors stad


Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors: hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/om-oss/Finlandsmodellen/

Webbplatsen Ungdomarnas Helsingfors: nuorten.helsinki/suomenmalli

Undervisnings- och kulturministeriet: https://okm.fi/sv/finlandsmodellen


Klubb och hobbyaktiviteter för höstadiet läsåret 2021-2022


Våren 2022


ORDKONST:

För elever i åk 7-9 finns det möjlighet att delta i Ordkonstskolans grupper som träffas i Luckan i Helsingfors centrum eller i distansgrupper (se nedan) som träffas virtuellt.

Anmälning: Läs mer om verksamheten och fyll i deltagaranmälning på www.ordkonst.fi eller här!


LÄXKLUBB:

tisdagar och torsdagar kl. 14.40-15.40 med lärare som kan handleda och stöda dig när du gör dina läxor.


Finlandsmodellens utbud på avgiftsfri hobbyverksamhet vårterminen 2022

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samt skolans klubbverksamhet anordnar avgiftsfria aktiviteter för elever. Skolorna informerar om hobby- och klubbverksamhet på sina webbsidor under Vår skola / Klubb- och hobbyverksamhet.

I detta meddelande presenterar vi utbudet på verksamheten arrangerad av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Om skolornas klubbverksamhet meddelas skilt.

Helsingfors stad förverkligar Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som kombinerar skoldagar med högkvalitativa och avgiftsfria hobbyverksamheter. I Helsingfors är verksamheten avsedd för eleverna i årskurs 3–9 och i regel arrangeras verksamheten på elevens egen skola eller i dess näromgivning efter skoldagen före kl. 17.

Finlandsmodellens utbud på avgiftsfri hobbyverksamhet från och med den 24 januari 2022:


TORSDAGAR:

MATLAGNING kl. 14.45-16.15, skolans HU-sal, åk 7-9

Inom Finlandsmodellen erbjuder NoS i samarbete med staden gratis matlagningshobby i Åshöjdens grundskola. Hobbyn följer samma koncept som de tidigare matklubbarna: du lär dig att laga goda, enkla och hälsosamma mellanmål och smårätter, samt hur du hanterar olika köksredskap tryggt och säkert, kökshygien med mera. Vi lagar mat, äter tillsammans och städar köket efter oss. Ta med förkläde, hårsnodd och gott humör!

Ledare: Marie Busck-Nielsen

Meddela om eventuella allergier i samband med anmälning!

Anmälan: https://pilvikanava.fi/norromstan/

Arrangör: Norr om stan / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet


Anmälan och ytterligare information

Anmälan till grupperna i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet görs direkt till anordnaren. Anmälan är bindande och hobbyverksamheterna förverkligas om det finns tillräckligt många deltagare. Om du behöver annullera din anmälan ska du kontakta anordnaren av hobbyverksamheten så snart som möjligt. Anordnaren av hobbyverksamheten meddelar om eventuella annullerade platser.

De som deltar i verksamheten arrangerad av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är försäkrade under den tid hobbyverksamheten pågår.


Corona-information om verksamheten för hobbygrupper för barn och ungdomar

Lokala restriktioner och rekommendationer för coronaviruset samt myndigheternas anvisningar om hälsosäkerhet iakttas i verksamheten. Aktuell information om coronavirussituationen i Helsingfors samt gällande coronarestriktioner och rekommendationer finns på sidan https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi

Hälsningar,

Linnea Lindgård, linnea.lindgard@hel.fi, 040 835 8200

Projektkoordinator för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Helsingfors stad


Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors: hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/om-oss/Finlandsmodellen/

Webbplatsen Ungdomarnas Helsingfors: nuorten.helsinki/suomenmalli

Undervisnings- och kulturministeriet: https://okm.fi/sv/finlandsmodellen
04.03.2022 11:46