Suoraan sisältöön

Klubb- och hobbyverksamhet

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).

Klubb och hobbyaktiviteter för lågstadiet läsåret 2019-2020

Parkourklubb för åk 1-2
Tidpunkt: Torsdagar kl. 13.15-14.15. Start 5.9, 10 gånger.

Läxklubb för åk 5-6
Tidpunkt: Måndagar och torsdagar kl. 14.30-15.30. Start måndag 26.8.

Ordverkstad för åk 1-2 och åk 3-4
Tidpunkt: Onsdagar kl. 13.15-14.15 för åk 1-2 och
onsdagar kl. 14.15-15.45 för åk 3-4. Start 4.9.

Legoklubb åk 1-2
Tidpunkt: Onsdagar kl. 13.15-14.15. Start 3.9 fram till 22.10.

Legoklubb åk 3-6
Tidpunkt: Onsdagar kl. 14.30-15.30. Start 3.9 fram till 22.10.

Engelskaklubb för åk 1-2
Tidpunkt: Måndagar kl. 14.45-15.30. Start 9.9.

Klubb och hobbyaktiviteter för högstadiet läseåret 2019-2020

Dramaklubb åk 7-9
Tidpunkt: Onsdagar kl. 15-17. Start 25.9 fram till 18.12.

Läxklubb åk 5-9
Tidpunkt: Måndagar och torsdagar kl. 14.30-15.30. Start 26.8.

13.09.2019 15:27