Hoppa till innehållet

Klubb- och hobbyverksamhet

I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. Skolans klubbverksamhet kan antingen arrangeras med den egna personalen, eller genom en utomstående inköpt aktör (avgiftsfri för deltagarna). Dessutom kan det i skolan finnas annan klubbverksamhet som arrangeras av en aktör utanför staden (med skäliga kostnader för deltagande).


Klubb och hobbyaktiviteter för lågstadiet läsåret 2021-2022

TISDAGAR:

Forskarklubb för åk 2 på tisdagar kl. 13.25-14.10 i 1N:s klassrum med start 31.8.

Man kan forska om nästan vad som helst så länge man väljer något man tycker är intressant! Metoderna är många men grunderna är att samla information om ämnet, sammanställa det man själv tycker är viktigast och presentera det i en egen forskarrapport. Om man vill kan man presentera sitt arbete för resten av gruppen men det är inte obligatoriskt.

Man kan forska själv eller tillsammans med kompisar. Vi använder böcker och internet i vårt forskande. Om det passar att göra egna studier och slutsatser så gör vi också det. Vi lär oss om källkritik och skillnader mellan fakta och påståenden. Vi sitter inte bara med näsan i böcker utan vi försöker att hitta upplevelser i vår forskning om det är möjligt. Kanske ger vi oss ut i skogen för fältstudier av växter och djur? Eller tar vi pulsen på trafiken utanför skolan. Hur många bilar passerar där – och vilken färg är vanligast? Hur många cyklar till skolan och hur många verkar komma och gå till fots? Det finns massor av studier och rapporter som väntar kring hörnet!

Forskarklubben är för alla som är nyfikna på något och för de som tycker om att sammanställa något eget, antingen själv eller tillsammans med andra. Man väljer själv hur omfattande ens forskning ska vara men oavsett omfattning kräver arbetet ett visst mått av eget intresse, engagemang och disciplin

Klubbtillfällen: tisdagar kl. 13.25-14.10, 31.8-5.10

Klubbavgift: 15 €/klubb á 6 ggr. Det är möjligt att ansöka om friplats på ekonomiska grunder.

Klubbledare: Ted Svensson

Läs mer och boka plats på följande adress: pilvikanava.fi/norromstan


Kort- och brädspelsklubb för åk 2 på tisdagar kl. 13.25-14.10 i 1N:s klassrum

Kom med och lär dig olika kort- och brädspel! Det är kul, lärorikt och spännande och det håller hjärnan vässad och fokuserad. I klubben lär vi oss nya spel och provar på gamla favoriter.

Det finns många olika kortspel: den traditionella kortleken med hjärter, spader, klöver och ruter bjuder på oändligt många roliga spel medan UNO är en favorit bland många - också samlarkortspel som Pokémon är väldigt populära. Många varianter av kortspel hjälper matematiken på vägen, något som gav klubbledaren själv ett bra försprång i lågstadieåldern.

Brädspel, eller sällskapsspel som man också benämner dem, erbjuder en flykt in i fantasins och spänningens värld! Många brädspel övar upp språket och ordförrådet, förmågan att planera, kalkylera risker och chanser samt att hitta alternativa vägar framåt eller förbi hinder – ett tänk som man kan ha ovärderlig nytta av i sitt vardagliga liv.

Vid varje klubbtillfälle går vi igenom något nytt och spelar sen något kul tillsammans!

Klubbtillfällen: tisdagar kl. 13.25-14.10, 26.10–30.11

Klubbavgift: 15 €/klubb, á 6 ggr. Det är möjligt att ansöka om friplats på ekonomiska grunder.

Klubbledare: Ted Svensson

Läs mer och boka plats på följande adress: pilvikanava.fi/norromstan


Bildkonst för åk 3-6 på tisdagar kl. 15.00-16.30 i bildkonstsalen 406 med start 31.8.

Vi provar på flera olika färger, material och konstformer, och lägger tyngden på att experimentera och utforska möjligheterna i varje medie. Varje vecka provar vi på nåt nytt, och gör roligt utmanande uppgifter tillsammans med penna, målfärg, krita eller någonting helt annat!

Anmälan på följande adress: https://www.nsu.fi/hem/verksamhet/bildkonstklubb_i_ashojden/

Arrangör: Nylands svenska ungdomsförbund / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet


ONSDAGAR:

Legoklubb för åk 1-2 kl. 14.30 med start 8.9.

Välkommen till Legoklubben!

Vi bygger motoriserade legomodeller, pratar om fysik, teknik och matematik.
Vi bygger karuseller, bilar, robotar, en godismaskin och allt annat roligt.

Datum: Ons 8.9- 3.11 (8ggr.)

Klockslag: 14.30-15.30

Plats: Åshöjdens grundskola, i klassrum 105 2N:s klassrum

Pris: 70€ / 8ggr.

Ledare: Alena Nemna

Anmälan vid epost: leklandiafi@gmail.com eller SMS 0440993333 (barnets namn, åk, skola, vårdnadshavarens telefonnummer och e-mail)


Ordverkstad, elever i åk 1-2, onsdagar kl. 13.15-14.05, start 1.9, kostnadsfri

Ordverkstad, elever i åk 3-4, onsdagar kl 14.30-15.45, start 1.9, kostnadsfri

Sydkustens ordkonstskola erbjuder ordkonstklubb för elever i åk 1-2 och 3-4 i Åshöjden! Gillar du att skriva och skapa är ordkonst något för dig! I ordverkstaden får du fantisera egna berättelser, skapa och skriva tillsammans med andra. Vi gör lekfulla övningar för att släppa loss fantasin både ensam, i par och i grupp. Du får stöd för dina kreativa idéer och utvecklas i din egen takt. Vi skrattar mycket när vi skapar. Grupperna leds av en ordkonstlärare och eleverna får ett intyg i slutet av läsåret över att de har deltagit i Sydkustens ordkonstskola. Undervisningen följer ordkonstskolans läroplan som finns på webben. Läsåret 2021-22 har vi klassiker som tema i ordkonstskolan. Klubben startar om tillräckligt många elever anmäler sig.

För elever i åk 5-9 finns det möjlighet att delta i Ordkonstskolans grupper som träffas i Luckan i Helsingfors centrum eller i distansgrupper (se nedan) som träffas virtuellt.

Anmälning: Läs mer om verksamheten och fyll i deltagaranmälning på följande adress: www.ordkonst.if


Ordkonst på distans läsåret 2021-2022

Sydkustens ordkonstskola ordnar också distansgrupper som du kan delta i oberoende var du bor.

Tre grupper för olika ålders deltagare (från 11 år uppåt) träffas varje vecka virtuellt med start i september.
Läs mer om verksamheten och anmäl dig på följande address: https://ordkonst.fi/sv/start/article-142298-78565-4-fragor-om-distanskurser


Matlagning för åk 3-6 på onsdagar kl. 14.45-16.15, hussa-salen i vån 1 med start 1.9.

Kom med och lära dig att laga goda, enkla och hälsosamma mellanmål och smårätter, samt hur du hanterar olika köksredskap tryggt och säkert, kökshygien med mera. Vi lagar mat, äter tillsammans och städar köket efter oss. Ta med förkläde, hårsnodd och gott humör!

Ledare: Marie Busck-Nielsen

Anmälan på följande adress: https://pilvikanava.fi/norromstan/course.php?l=sv&t=460

Arrangör: Norr om stan / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

-----------------------------

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet arrangerar avgiftsfria hobbygrupper i vår skola under höstterminen 2021.

I vår skola arrangeras avgiftsfri hobbyverksamhet via Finlandsmodellen samt klubbverksamhet via skolan. Hobbyverksamheten samt klubbverksamheten presenteras på skolans hemsida under rubriken Vår skola / Klubb- och hobbyverksamhet.

Helsingfors stad och undervisnings- och kulturministeriets Finlandsmodell för hobbyverksamhet erbjuder avgiftsfria hobbyer i samband med skoldagen för att främja barn och ungas välmående. Utbudet av hobbyer ordnas i skolorna utifrån barnens och ungdomarnas önskemål. Verksamheten medför trevliga och meningsfulla fritidsaktiviteter efter skolan före klockan 17. Via hobbyer kan man lära sig nytt och hitta nya vänner.

Information om coronaviruset och barn och ungas hobbyverksamhet

Under verksamheten tas de regionala rekommendationerna och begränsningar, samt myndigheternas angiva anvisningar för hälsosäkerhet i beaktande.

Aktuell information om Helsingfors coronavirussituation, samt rådande begränsningar och rekommendationer finns på sidan: https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv

Verksamheten är ämnad endast för skolans elever. Hobbyerna förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. I Finlandsmodellens hobbygrupper är deltagarna försäkrade under hobbyn.

Anmälningarna till grupperna går direkt till hobbyarrangören. Hobbyverksamhetens ledare är i kontakt med vårdnadshavarna då gruppen bildats. Meddela hobbyarrangören direkt om du vill annullera anmälan.

Ytterligare information:

Information om hobbygrupperna samt anmälningsinstruktioner hittar du på skolans hemsida under sektionen “Vår skola / Klubb- och hobbyverksamhet”

Adress: https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/ashojdens-grundskola/skolan/klubb-och-hobbyverksamhet/

Samarbetshälsningar, Linnea Lindgård, linnea.lindgard@hel.fi , tfn. 09 310 35022, 040 835 8200

Projektkoordinator för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Helsingfors stad

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Hemsida: https://minedu.fi/sv/finlandsmod


Klubb och hobbyaktiviteter för höstadiet läsåret 2021-2022

Läxklubb

Läxklubben är till för alla som vill göra sina läxor efter skoldagen, med möjligheten att få lite extra hjälp. Alla är välkomna att delta i läx- och stödklubben!

Platsen för stöd- och läxklubben är rum 408, och tidpunkterna är följande:

Måndagar mellan kl. 14:40-15:40

Torsdagar mellan kl. 14:40-15:40

Första mötet ordnas torsdagen 9.9. Hoppas att vi ses där,

Richard och Mika


Finlandsmodellen för hobbyverksamhet – utbudet hösten 2021

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet arrangerar avgiftsfria hobbygrupper i vår skola under höstterminen 2021.

I vår skola arrangeras avgiftsfri hobbyverksamhet via Finlandsmodellen samt klubbverksamhet via skolan. Hobbyverksamheten samt klubbverksamheten presenteras på skolans hemsida under rubriken Vår skola / Klubb- och hobbyverksamhet. Nedan i meddelandet finns en länk till hemsidan.

I det här meddelandet presenterar vi Finlandsmodellens hobbyverksamhet. Om skolans klubbverksamhet meddelas senare.

Helsingfors stad och undervisnings- och kulturministeriets Finlandsmodell för hobbyverksamhet erbjuder avgiftsfria hobbyer i samband med skoldagen för att främja barn och ungas välmående. Utbudet av hobbyer ordnas i skolorna utifrån barnens och ungdomarnas önskemål. Verksamheten medför trevliga och meningsfulla fritidsaktiviteter efter skolan före klockan 17. Via hobbyer kan man lära sig nytt och hitta nya vänner.

Information om coronaviruset och barn och ungas hobbyverksamhet

Under verksamheten tas de regionala rekommendationerna och begränsningar, samt myndigheternas angiva anvisningar för hälsosäkerhet i beaktande.

Aktuell information om Helsingfors coronavirussituation, samt rådande begränsningar och rekommendationer finns på sidan: https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv


Finlandsmodellen för hobbyverksamhets avgiftsfria hobbyer fr.o.m. 30.8.2021:


Bildkonst för åk 7-9 torsdag 15.00-16.30, bildkonstsalen

Vi provar på flera olika färger, material och konstformer, och lägger tyngden på att experimentera och utforska möjligheterna i varje medie. Varje vecka provar vi på nåt nytt, och gör roligt utmanande uppgifter tillsammans med penna, målfärg, krita eller någonting helt annat!

Anmälan på följande adress: https://www.nsu.fi/hem/verksamhet/bildkonstklubb_i_ashojden/

Arrangör: Nylands svenska ungdomsförbund / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet


Matlagning för åk 7-9 torsdag 14.45-16.15, Hussa-salen i vån 1

Kom med och lära dig att laga goda, enkla och hälsosamma mellanmål och smårätter, samt hur du hanterar olika köksredskap tryggt och säkert, kökshygien med mera. Vi lagar mat, äter tillsammans och städar köket efter oss. Ta med förkläde, hårsnodd och gott humör!

Ledare: Marie Busck-Nielsen

Anmälan på följande adress: https://pilvikanava.fi/norromstan/course.php?l=sv&t=485

Arrangör: Norr om stan / Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Verksamheten är ämnad endast för skolans elever. Hobbyerna förverkligas om det finns tillräckligt med deltagare. I Finlandsmodellens hobbygrupper är deltagarna försäkrade under hobbyn.

Anmälningarna till grupperna går direkt till hobbyarrangören. Hobbyverksamhetens ledare är i kontakt med vårdnadshavarna då gruppen bildats. Meddela hobbyarrangören direkt om du vill annullera anmälan.

Ytterligare information:

Information om hobbygrupperna samt anmälningsinstruktioner hittar du på skolans hemsida under sektionen “Vår skola / Klubb- och hobbyverksamhet”

Adress: https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/ashojdens-grundskola/skolan/klubb-och-hobbyverksamhet/

Samarbetshälsningar, Linnea Lindgård, linnea.lindgard@hel.fi , tfn. 09 310 35022, 040 835 8200

Projektkoordinator för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Helsingfors stad

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors: länk till stadens hemsidor Undervisnings-och kulturministeriet: https://minedu.fi/sv/finlandsmod
16.09.2021 09:10