Suoraan sisältöön

Elevantagningen

Åshöjdens grundskola är det egna upptagningsområdets och norra distriktets närskola. Till årskurs 7 kommer eleverna i huvudsak från Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor, förutom från de egna lägre klasserna.

I Åshöjden finns också stadens svenska klasser för intensifierad musikundervisning och påbyggnadsundervisningen på svenska i Helsingfors.

Mera information om elevantagningen i Helsingfors under knapparna till höger.

Musikklass från åk 3

Barn med ett speciellt intresse för musik erbjuds en möjlighet att söka till intensifierad musikundervisning i Åshöjdens grundskola fr.o.m. åk 3. Drygt 10 elever antas årligen. Alla elever i åk 2 i stadens svenska skolor deltar i januari i ett musikalitetstest som ordnas i den egna skolan. I februari ordnas ett lämplighetstest. I detta ingår en individuell del och en gruppdel. Anmälningsblanketten till lämplighetstestet skickas med musikalitetstestresultaten. Om en elev blir erbjuden en plats kan familjen ta ställning till om hen tar emot platsen eller fortsätter i sin egen skola. Eleverna kan efter åren på åk 3–6 fortsätta i musikklass i samma skola på åk 7–9.

Läs mera om antagningen till intensifierad musikundervisning från åk 3 inför läsåret 2019–20 här.

Musikklass från åk 7

Till den intensifierade musikundervisningen åk 7–9 antas elever som

  • har ett stort intresse för sång och spel samt tillräckliga färdigheter
  • har kunskaper som ungefär motsvarar kurs 2/3 i musikteori och tonträffning enligt musikskolornas fordringar

Antagningen till musikklassen sker genom ett lämplighetstest som består av ett teoriprov som är gemensamt för alla sökande och en individuell del där den sökande visar sina musikaliska färdigheter. Musikklasserna erbjuder platser i första hand för elever skrivna i Helsingfors. Ifall det blir platser över kan också andra elever komma i fråga.

Läs mera om antagningen till intensifierad musikundervisning från åk 7 inför läsåret 2020-21 här och lämplighetstestet här.

Påbyggnadsundervisningen (åk 10) 

Elever som har ett avgångsbetyg från grundskolan kan ansöka om plats för läsåret 2020–2021 i påbyggnadsundervisningen.

Fyll helst i webbansökan (Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan) på studieinfo.fi redan i maj eller senast 21.7. Antagningsintervju personligen med vårdnadshavare måndag 3.8 kl. 8:30-15. Vi strävar till att förverkliga antagningsintervjuerna personligen på skolan, men om omständigheterna kräver, genomförs de på distans. Vi kontaktar alla sökande under vecka 31 (27-31.7) per telefon och/eller mejl, för att informera om hur intervjuerna genomförs - det är viktigt att ansökan innehåller rätta kontaktuppgifter och att de sökande följer sin mejl och svarar på telefonsamtal från tfn 09 31084436.

Läs mera om påbyggnadsundervisningen läsåret 2020–21 här.11.06.2020 17:27