Suoraan sisältöön

Elevantagningen

Åshöjdens grundskola är det egna upptagningsområdets och norra distriktets närskola. Till årskurs 7 kommer eleverna i huvudsak från Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor, förutom från de egna lägre klasserna.

I Åshöjden finns också stadens svenska klasser för intensifierad musikundervisning och påbyggnadsundervisningen på svenska i Helsingfors.

Mera information om elevantagningen i Helsingfors under knapparna till höger.

Musikklass från åk 3

Barn med ett speciellt intresse för musik erbjuds en möjlighet att söka till intensifierad musikundervisning i Åshöjdens grundskola fr.o.m. åk 3. Drygt 10 elever antas årligen. Alla elever i åk 2 i stadens svenska skolor deltar i januari i ett musikalitetstest som ordnas i den egna skolan. I februari ordnas ett lämplighetstest. I detta ingår en individuell del och en gruppdel. Anmälningsblanketten till lämplighetstestet skickas med musikalitetstestresultaten. Om en elev blir erbjuden en plats kan familjen ta ställning till om hen tar emot platsen eller fortsätter i sin egen skola. Eleverna kan efter åren på åk 3–6 fortsätta i musikklass i samma skola på åk 7–9.

Läs mera om antagningen till intensifierad musikundervisning från åk 3 inför läsåret 2019–20 här.

Musikklass från åk 7

Till den intensifierade musikundervisningen åk 7–9 antas elever som

  • har ett stort intresse för sång och spel samt tillräckliga färdigheter
  • har kunskaper som ungefär motsvarar kurs 2/3 i musikteori och tonträffning enligt musikskolornas fordringar

Antagningen till musikklassen sker genom ett lämplighetstest som består av ett teoriprov som är gemensamt för alla sökande och en individuell del där den sökande visar sina musikaliska färdigheter. Musikklasserna erbjuder platser i första hand för elever skrivna i Helsingfors. Ifall det blir platser över kan också andra elever komma i fråga.

Läs mera om antagningen till intensifierad musikundervisning från åk 7 inför läsåret 2019–20 här och lämplighetstestet här.

Påbyggnadsundervisningen (åk 10) 

Elever som har ett avgångsbetyg från grundskolan kan ansöka om plats för läsåret 2019–2020 i påbyggnadsundervisningen.

Fyll helst i en webbansökan på studieinfo.fi redan i maj, om det finns en risk att du blir utan studieplats. Fråga din elevhandledare om hjälp vid behov. Resultaten för den gemensamma antagningen publiceras 13.6 och om du då är i behov av en plats i påbyggnadsundervisningen, kommer du på antagningsintervju 14.6 kl. 8:30–15 helst tillsammans med en vårdnadshavare. Ingen förhandsbokning av intervjutider. Om du inte fyllt i en webbansökan men är utan studieplats, kan du alltid komma på intervju och vi hjälper med att fylla i webbansökan då. Kom ihåg att ta ditt avgångsbetyg från grundskolan med till intervjun.

Läs mera om påbyggnadsundervisningen läsåret 2019–20 här.DELA
29.11.2018 13:06